Vietnamese Forumotion
Vietnamese Forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Phát triển ứng dụng cho forumotion


You are not connected. Please login or register

Hướng dẫn gửi yêu cầu các vấn đề liên quan tài khoản game.

Go down  Message [Page 1 of 1]

baivong

avatar
Admin
Admin
Hướng dẫn thay đổi thông tin Tài khoản

Hòm thư hỗ trợ khách hàng : tghm@deco.com.vn

I. Hướng dẫn gửi yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân đăng ký tài khoản

Về việc muốn đổi lại mã số cá nhân và địa chỉ email đăng ký tài khoản, bạn vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi từ địa chỉ email đăng ký, trong thư cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau:
+ Tên tài khoản:
+ Mã số cá nhân (Số CMND hoặc số hộ chiếu.......):
+ Nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu:
+ Bản scan hai mặt CMND hoặc hộ chiếu có số trùng với số đã dùng để đăng ký tài khoản.
+ Địa chỉ email đăng ký tài khoản:
+ Lý do thay đổi thông tin tài khoản

Các thông tin mới muốn đổi:
+ Số Chứng Minh Nhân Dân mới muốn đổi:
+ Nơi cấp Chứng Minh Nhân Dân:
+ Địa chỉ email mới muốn đổi:
Chúng tôi sẽ kiểm tra và giải quyết ngay khi nhận được thư bạn.

Lưu ý
1) Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về các vấn đề liên quan đến tài khoản Game Thế Giới Hoàn Mỹ tại địa chỉ sau:http://thegioihoanmy.vn/ItemView.aspx?ItemID=1322

2) Trường hợp bạn không thể gửi yêu cầu cho chúng tôi từ email đăng ký tài khoản (có thể do bị mất mật khẩu đăng nhập), bạn vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan hai mặt Chứng Minh Nhân Dân có số trùng với số đã dùng để đăng ký tài khoản đó!

3) Hiện tại, hệ thống quản lý người dùng Game Thế Giới Hoàn Mỹ chưa hỗ trợ cho những email có chứa những ký tự lạ như: dấu chấm ******, dấu hoa thị ( * ), dấu hỏi (?)... Do vậy, trong địa chỉ email mới mà bạn muốn đổi không nên chứa các ký tự đặc biệt đã được nêu ở trên. Các bạn lưu ý vấn đề này trước khi gửi mail nhé.

II. Hướng dẫn thay đổi thông tin số giấy tờ đăng kí trong tài khoản trong trường hợp trao đổi, cho tặng tài khoản

Muốn mua bán hay chuyển nhượng tài khoản Game Thế Giới Hoàn Mỹ, về phía người bán cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

+ Tên tài khoản:
+ Số Chứng Minh Nhân Dân đã dùng để đăng ký tài khoản:
+ Nơi cấp Chứng Minh Nhân Dân:
+ Có kèm bản scan hai mặt Chứng Minh Nhân Dân có số trùng với số đã dùng để đăng ký tài khoản.
+ Địa chỉ email đã dùng để đăng ký tài khoản:

Về phía người mua cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau:
+ Số Chứng Minh Nhân Dân mới muốn đổi:
+ Nơi cấp Chứng Minh Nhân Dân:
+ Địa chỉ email mới muốn đổi:

Sau đó gửi thư yêu cầu đổi thông tin cá nhân cho chúng tôi từ địa chỉ email đã dùng để đăng ký tài khoản. Trong thưcung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin trên (bao gồm cả thôngtin của người bán và thông tin của người mua). Chúng tôi sẽ kiểm tra và tiến hành đổi thông tin cá nhân đăng ký tài khoản để hoàn thành giao dịch chuyển nhượng tài khoản.

Lưu ý
Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về các vấn đề liên quan đến tài khoản Game Thế Giới Hoàn Mỹ tại địa chỉ sau: http://thegioihoanmy.vn/ItemView.aspx?ItemID=1322

III. Hướng dẫn về việc bị mất giấy tờ (CMND, bằng lái..) đăng ký trong tài khoảnTrong trường hợp muốn thay đổi thông tin, mua bán cho tặng tài khoản phải làm thế nào ?

- Trong trường hợp tài khoản đăng kí bằng Chứng minh thư nhân dân, bạn có thể gửi thư yêu cầu đổi thông tin cá nhân (hoặc yêu cầu trao đổi tài khoản) cho chúng tôi từ địa chỉ email đã dùng để đăng ký tài khoản. Trong thư có gửi kèm bản scan Sổ hộ khẩu - phần trang có số chứng minh thư nhân dân của bạn. Chúng tôi sẽ kiểm tra và giải quyết ngay khi nhận được thư bạn.

- Trong trường hợp tài khoản đăng kí bằng các giấy tờ khác, bạn vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ tới địa chỉ mail: hotro@thegioihoanmy.vn. Trong thư, nói rõ về trường hợp bạn đang gặp phải. Chúng tôi sẽ kiểm tra và có câu trả lời cụ thể cho trường hợp của bạn.

IV. Hướng dẫn gửi yêu cầu mở khóa rương
Muốn lấy lại mật khẩu rương chứa đồ, bạn vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi từ địa chỉ email đăng ký tài khoản, trong thư cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau:
+ Tên tài khoản:
+ Tên nhân vật muốn mở khóa rương:
+ Tên máy chủ:
+ Mã số cá nhân (Số CMND, hộ chiếu...):
+ Nơi cấp các giấy tờ trên:
+ Email đăng ký tài khoản:
Chúng tôi sẽ kiểm tra và tiến hành mở khóa rương ngay khi nhận được thư bạn.

Lưu ý
1) Trường hợp bạn không thể gửi yêu cầu từ địa chỉ email đăng ký (do bị mất mật khẩu đăng nhập), bạn vui lòng gửi thêm cho chúng tôi bản scan hai mặt Chứng Minh Nhân Dân có số trùng với số đã dùng để đăng ký tài khoản này nữa!

Chúng tôi sẽ kiểm tra và có câu trả lời cụ thể ngay khi nhận được thư bạn.

2) Khi chúng tôi tiến hành mở khóa rương, thì đồng thời khóa của tài khoản đấu giá Kim Nguyên Bảo cũng sẽ mở. Bạn cần lưu ý vấn đề này!

V. Hướng dẫn gửi yêu cầu cung cấp câu hỏi và câu trả lời bí mật
Muốn lấy lại câu hỏi và câu trả lời bí mật đăng ký tài khoản, bạn vui lòng gửi yêu cầu chochúng tôi(từ địa chỉ email đăng ký), trong thư cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau:
+ Tên tài khoản:
+ Mã số cá nhân (Số CMND, hộ chiếu...):
+ Nơi cấp CMND hoặc Hộ Chiếu:
+ Email đăng ký tài khoản:
+ Yêu cầu cung cấp câu hỏi, câu trả lời bí mật.

Lưu ý
Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về các vấn đề liên quan đến tài khoản Game Thế Giới Hoàn Mỹ tại địa chỉ sau: http://thegioihoanmy.vn/ItemView.aspx?ItemID=1322
Chúng tôi sẽ kiểm tra và giải quyết ngay khi nhận được thư bạn.

VI. Hướng dẫn gửi yêu cầu mở khóa đấu giá KNB
Muốn lấy lại mật khẩu khóa tài khoản đấu giá KNB, bạn vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi từ địa chỉ email đăng ký tài khoản, trong thư cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tinsau:
+ Tên tài khoản:
+ Tên nhân vật muốn mở khóa khóa tài khoản đấu giá KNB:
+ Tên máy chủ:
+ Mã số cá nhân (Số CMND, hộ chiếu...):
+ Nơi cấp các giấy tờ trên:
+ Email đăng ký tài khoản:

Chúng tôi sẽ kiểm tra và tiến hành mở khóa khóa tài khoản đấu giá KNB ngay khi nhận được thư bạn.

Lưu ý
1) Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về các vấn đề liên quan đến tài khoản Game Thế Giới Hoàn Mỹ tại địa chỉ sau: http://thegioihoanmy.vn/ItemView.aspx?ItemID=1322
2) Khi chúng tôi tiến hành mở khóa đấu giá KNB, thì đồng thời khóa của rương cũng sẽ mở.
VII. Hướng dẫn gửi thông tin báo hack
Để được hỗ trợ tốt nhất trong trường hợp tài khoản của bạn bị hack. Bạn vui lòng gửi thư báo hack cho chúng tôi (từ địa chỉ email đăng ký tài khoản), trong thư cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau:
+ Tên tài khoản:
+ Tên nhân vật:
+ Tên máy chủ:
+ Mã số cá nhân (Số CMND, hộ chiếu...):
+ Email đăng ký tài khoản:
+ Số điện thoại liên lạc (nếu có):
+ Bạn thường chơi Game ở đâu (ở nhà hay ở dịch vụ)?
+ Trong khoảng thời gian bị hack bạn thường chơi Game ở đâu (ở nhà hay ở dịch vụ)?
+ Lần cuối cùng thoát khỏi Game mà vẫn còn đồ là khi nào (ngày, giờ cụ thể)?
+ Lần tiếp theo đăng nhập vào Game và phát hiện mất đồ là khi nào (ngày, giờ cụ thể)?
+ Liệt kê các đồ vật bị mất:
(Nếu là quần áo thời trang thì nói rõ tên và màu sắc của bộ quần áo.
Nếu là đồ vật khác, bạn nên nói rõ tên và mô tả tính năng, đặc điểm, công dụng, do ai chế tạo.. )
+ Mô tả rõ trường hợp bị hack đồ:

Lưu ý:
1) Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin trên.
Nếu thông tin bạn cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác thì buộc lòng chúng tôi sẽ phải ngừng giải quyết khiếu nại hack của bạn. Bạn lưu ý nhé!

Chúng tôi sẽ kiểm tra và giải quyết khiếu nại hack ngay khi nhận được thư bạn.

2) Trường hợp không thể gửi thư báo hack cho chúng tôi từ địa chỉ email đăng ký tài khoản (do bị mất mật khẩu đăng nhập), bạn vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan hai mặt Chứng Minh Nhân Dân có số trùng với số đã dùng để đăng ký tài khoản này nữa nhé!

Chúng tôi sẽ kiểm tra và có câu trả lời cụ thể ngay khi nhận được thư bạn!

3) Đồ đạc bị mất do lừa gạt, bị hack… sẽ không được hoàn trả lại vì bất kỳ lý do gì ngoại trừ trường hợp chúng bị mất do lỗi trong trò chơi. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ điều tra và khôi phục lại nếu có thể. Theo điều khoản đăng ký game TGHM https://acc.thegioihoanmy.vn/Terms.aspx

VIII. Hỗ trợ trực tiếp
Ngoài việc gửi mail tới hòm thư hotro@thegioihoanmy.vn bạn cũng có thể đến trực tiếp tại văn phòng công ty Quang Minh DEC để được giải quyết nhanh nhất các yêu cầu của bạn:

A - Hà Nội
+ Văn phòng DECO, tầng 5, Tòa nhà in Công đoàn 17/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội.
+ Điện thoại : 1900.57.1560
B - Thành phố Hồ Chí Minh
+ Tòa nhà tại khán đài A - Sân vận động Thống Nhất - Đường Nguyễn Kim - Phường 6 - Quận 10

Hệ thống hỗ trợ khách hàng của công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thực hiện nhanh nhất các yêu cầu về tài khoản của bạn.
__________________
Hệ thống hỗ trợ khách hàng của TGHM

* Số điện thoại: 1900571560
* Email: tghm@deco.com.vnView user profile http://www.fmvi.org

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum