Vietnamese Forumotion
Vietnamese Forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Phát triển ứng dụng cho forumotion


You are not connected. Please login or register

Tu chân

Go down  Message [Page 1 of 1]

1code Tu chân on Tue Jun 08, 2010 11:26 pm

baivong

avatar
Admin
Admin
10-03-2010
Tu chân cấp độ 9


Các nhân vật dù thuộc tọc nào thì khi đạt đến cấp độ 9 đều có thông báo và chỉ dẫn cụ thể về nhiệm vụ Tu chân đầu tiên này.

Nhiệm vụ Tu chân cấp 9 rất đơn giản, chỉ cần diệt một số lượng quái chỉ định và về báo cáo là hoàn thành.Nhân Tộc: Tiêu diệt Hội Binh Khô Lâu
Thú Tộc: Tiêu diệt Đào Binh Khô Lâu
Vũ Tộc: Tiêu diệt Bạn Binh Khô Lâu

Mở bảng nhiệm vụ (Q), bấm chuột vào tên quái vật (màu xanh), nhân vật sẽ tự động chạy đi tìm quái.

  • Đạt Tu chân Linh Hư


Tu chân cấp độ 19


Chiến binh của 3 tộc được giao nhiệm vụ tìm về phải đi tìm Chi Nhân và Chi Mã.Chi Nhân: Yêu cầu phải tiêu diệt một loại quái nhất định để tìm về. Trong đó:
Nhân tộc: Tiêu diệt Tuyết Dã Lang
Thú tộc: Tiêu diệt Yêu Sư Tiên Phong
Vũ tộc: Tiêu diệt Ngạnh Bì Khủng ThúChi Mã: Chi Mã đang ở trong hình dạng một cây hoa, rất dễ để tìm.
Nhân tộc: tọa độ 594:893
Thú tộc: tọa độ 368:685
Vũ tộc: tọa độ 292:446

  • Đạt Tu chân Hòa Hợp


Tu chân cấp độ 29


Bắt đầu đến gặp Hạ Phong Tướng Quân (521 - 629) ở Tổ Long Thành- Vệ binh Tiểu Thất ngoài cổng Tổ Long Thành - Tây yêu cầu tiêu diệt 25 con Ác Độc Hành Thi.

- Hạ Phong Tướng Quân yêu cầu tiêu diệt 15 con Bạch Nhãn Lang (ở Khoáng Trường).
- Tự động xuất hiện nhiệm vụ diệt 15 Trung Sơn Lang.
- Hạ Phong Tướng Quân yêu cầu tiêu diệt 25 con Hậu Thổ Long Điệt (ở Khoáng Trường).- Hạ Phong Tướng Quân yêu cầu tiêu diệt 15 con Học Đồ Hỏa Man Vu (ở Khoáng Trường).

- Tự động xuất hiện nhiệm vụ diệt 15 Thứ Trư Yêu Nhân.
- Hạ Phong Tướng Quân yêu cầu tiêu diệt 15 con Truyền Đạo Hỏa Man Vu (ở Khoáng Trường).

- Tự động xuất hiện nhiệm vụ diệt 15 Thứ Trư Yêu Nhân Vương.


- Hạ Phong Tướng Quân yêu cầu tiêu diệt 15 con Sơn Lang Chiến Sĩ (ở Khoáng Trường).

- Tự động xuất hiện nhiệm vụ diệt 15 Địa Quỷ Tiêu Binh.
- Diệt thủ lĩnh quái vật ở Khoáng trường là Bào Xỉ.


Về gặp Trưởng lăo Tổ Long Thành, sau đó lên Lan Nhược Tự gặp Pḥòng Sanh.- Phòng Sanh yêu cầu tiêu diệt 15 con Du Thương Di Cốt và Nghệ Kĩ Di Cốt (ở Bích Đào Lâm).

- Phòng Sanh yêu cầu tiêu diệt Yêu Ngưu Nô Phó để thu hồi Huyết Ngọc Bôi (ở Bích Đào Lâm).
- Phòng Sanh yêu cầu tiêu diệt Yêu Lang Xạ Thủ để thu hồi Tinh Hồn Thạch (ở Bích Đào Lâm).

- Phòng Sanh yêu cầu tiêu diệt Địa Quỷ Cung Thủ để thu hồi Tử Thanh Trượng (ở Bích Đào Lâm).


Về gặp Trưởng Lăo Tổ Long Thành

- Trưởng lão yêu cầu tiêu diệt 2 Tà Ác Thụ Căn và 2 Yêu Lang Thần Xạ Thủ (ở Kính Hồ Cư).

- Gặp Thông U Khách.


- Nhận nhiệm vụ tiêu diệt Yêu Ngưu Tiếu Binh để tìm về 15 Yêu Ngưu Hộ Phù (ở Kính Hồ Cư).

- Tiêu diệt Thạch Hống Chiến Sĩ để tìm về 15 Thạch Hống Hộ Phù (ở Kính Hồ Cư).

- Tiêu diệt Mị Yêu (ở Ma Thiên Nhai), mang Mị Yêu Chi Phù cho Thông U Khách.
Gặp Bất Hối Chân Nhân ở Tổ Long Thành- Bất Hối Chân Nhân yêu cầu diệt Trường Thối Độc Chu để thu thập 6 Chi Tru Độc Châm (ở Kính Hồ Cư).

- Tiêu diệt Phương Thanh Tử (gần Lan Nhược Tự).

- Về gặp Thông U Khách báo cáo.


  • Đạt Tu chân Nguyên Anh


[b]Tu chân cấp độ 39[/b]


Gặp Trưởng Lão Thiên Lệ Chi Thành- Gặp Ẩn Sĩ Thiên Thành, nhận nhiệm vụ diệt 40 Hoàng Thiên Dực Long.

- Gặp Vu Anh Trữ nhận nhiệm vụ tìm về Vạn Niên Tao (gặp Đa Bảo Đồ Tăng ở Ngư Thôn).

- Sau đó về gặp Trưởng Lão Tổ Long Thành rồi đến Ngư Thôn gặp Phong Phá Thiên.
- Nhận nhiệm vụ diệt Minh Lang Chi Vương ở Lan Nhược Tự.
Gặp Trưởng Lão, sau đó lên Thiên Lệ Chi Thành.

Sau khi nhận nhiệm vụ sẽ không có thêm thông báo. Nhân vật phải chết 1 lần mới có nhiệm vụ.

- Sau khi chết 1 lần, đến gặp Quỷ Tiên Anh Lạc nói chuyện.
- Về Thiên Lệ Chi Thành báo cáo.

  • Đạt Tu chân Không Minh


[b]Tu chân cấp độ 49[/b]


Gặp Trưởng Lão Tổ Long Thành

- Nhận nhiệm vụ diệt Minh Ngưu Chi Vương ở tọa độ 164:654.

- Lên Vũ Vương Đỉnh, gặp A Phi và nhận nhiệm vụ diệt Minh Thử Chi Vương (tọa độ 453:405).
Về Thiên Lệ Chi Thành

- Nhận nhiệm vụ diệt Hổ Thiên Quân (314:579), Long Thiên Quân (332:591) và Sư Thiên Quân (343:576).

- Về gặp Động Minh Tiên Trưởng, sau đó sang U Lan Thôn gặp Lạc Hoa.
- Về Tổ Long Thành báo cáo.


  • Đạt Tu chân Lý Sương


[b]Tu chân cấp độ 59[/b]
Gặp Trưởng Lão Tổ Long Thành

- Lên Tuyệt Long Pha, gặp Ưng Phi Diêu nhận nhiệm vụ diệt Minh Hổ Chi Vương (tọa độ 342:563).

- Về Tổ Long Thành báo cáo.
- Sang Thiên Lệ Chi Thành nhận nhiệm vụ diệt 5 con trùm trong phụ bản khiêu chiến cấp 59Tử Mạc/Uẩn Tượng/Khiên Tích/Giao Trĩ/Thao Thiết- Tiêu diệt 5 con trùm của 5 cửa Kim-Thủy-Mộc-Hỏa-Thổ.
- Đến trung tâm phụ bản, bấm vào cây cột ở đó để ứng kiếp.
  • Đạt Tu chân Độ Kiếp


[b]Tu chân cấp độ 69[/b]


Gặp Trưởng Lão Tổ Long Thành

- Nhận nhiệm vụ diệt Minh Trư Chi Vương (Liêu Nha Trấn).

- Ra Vân Mộng Thôn gặp Trần Thiết Y nhận nhiệm vụ. Chỉ cần đi theo đường mòn lên Chỉ Thạnh Trại là hoàn thành.

- Gặp Hoắc Tang ở Chỉ Thạch Trại, nhận nhiệm vụ diệt Oán Linh Thị Hồn Giả mang về Xạ Thủ Khải Giáp.
- Gặp Linh Bảo Thiên Tôn, nhận nhiệm vụ diệt Huyền Linh và Cừu Anh ở Nghịch Thiên Thần Đàn.

- Nhận nhiệm vụ diệt Phệ Nhân Tâm Ma trong Oán Linh Chi Môn, sau đó đào cây cột gần đó.- Nhận nhiệm vụ tìm kiếm Thanh Linh Tôn (676:466) và về U Lan Thôn gặp Tử Hà Khách.

- Đến gặp vợ của Tử Hà Khách (557:912), sau đó về lại U Lan Thôn.


  • Đạt Tu chân Tịch Diệt


[b]Tu chân cấp độ 79[/b]


Đến gặp đội trưởng Thủ vệ Tầm Mộng cảng

- Nhận nhiệm vụ diệt 50 Cường Hóa Truy Hồn Minh Xà.

- Nhận nhiệm vụ diệt 50 Cường Hóa Đoạt Phách Minh Sư.

- Nhận nhiệm vụ diệt 25 Cường Hóa Phi Thiên Minh Hổ.
- Về Tầm Mộng Cảng, gặp Đỗ Ngôn rồi đi tìm Đạo Mộ Tặc (Tùng Lâm Di Tích).
- Nhận nhiệm vụ diệt 30 Truy Vân Thái Thứu.- Về Tầm Mộng Cảng, nhận nhiệm vụ diệt Hải Đạo Thuyền Trưởng trong Dạ Khốc Đảo.

- Nhận nhiệm vụ diệt Nho Tử (ở 650: 342).

- Lên Kỳ Bàn Cổ, nhận nhiệm vụ vào Bí Bảo Quật đánh Lãng Phiên Thiên.

- Bấm vào cây cột Lãng Phiên Thiên canh giữ, sử dụng Trấn Hồn Phù để hoàn thành Tu chân.
  • Đạt Tu chân Đại ThừaView user profile http://www.fmvi.org

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum