Vietnamese Forumotion
Vietnamese Forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Phát triển ứng dụng cho forumotion


You are not connected. Please login or register

THE365 dành tặng 100 thẻ DEC 20K cho game thủ qua SMS

Go down  Message [Page 1 of 1]

baivong

avatar
Admin
Admin
V?i s? mong m?i ???c n?p ti?n qua tin nh?n c?a các game th? Th? gi?i hoàn m?, THE365 ?ã m? thêm d?ch v? bán th? DEC m?nh giá 20.000 qua SMS.
?? chào m?ng d?ch v? m?i này, THE365 dành t?ng 100 th? cho các game th? mua ???c th? v?i các seri có 3 s? cu?i là 010, 020, 030, 040,..., 1000. Th? t?ng s? ???c g?i ??n s? máy trúng th??ng trong vòng 24h.

Thông báo: Tính ??n 10h52' ngày 25/05/2010, 100 th? t?ng ?ã ???c chuy?n ??n s? máy c?a các quý khách trúng th??ng. THE365 xin ???c thông báo ch??ng trình khuy?n mãi 100 th? DEC 20K qua SMS ?ã k?t thúc. THE365 trân tr?ng c?m ?n quý khách ?ã ?ng h? d?ch v? này!

V?i d?ch v? m?i này r?t hy v?ng s? mang l?i cho các game th? TGHM m?t kênh n?p ti?n thu?n ti?n nh?t có th?. Các game th? ? xa ho?c không có ?i?u ki?n mua th? DEC thì vi?c có th? mua th? qua SMS là ?i?u r?t c?n thi?t. D?ch v? này s? b?t ??u cung c?p t? 15h:00' ngày 15/05/2010, r?t mong ???c các game th? ?ng h? nhi?t tình cho d?ch v? m?i này!

?? nh?n ???c 01 th? DEC m?nh giá 20.000?, so?n 04 tin: THE DEC2 g?i 8732

?? nh?n ???c 01 th? DEC m?nh giá 50.000?, so?n 10 tin: THE DEC5 g?i 8732

N?p th? t?i: http://ebank.dec.vn

L?u ý:
- Phí tin nh?n: 15.000?/tin.
- M?i s? ?i?n tho?i không ???c nh?n quá 10 tin/ngày.
- M?i tin cách nhau ít nh?t 1 phút.


D?ch v? ???c cung c?p b?i THE365, m?i thông tin liên h? h? tr? xin vui lòng g?i t?i THE365 (t? 8h00'-17h00' t?t c? các ngày trong tu?n):
Email: hotro@the365.vn
?i?n tho?i: 84-4-62762066
YM: the365_vn
Website: www.the365.vnView user profile http://www.fmvi.org

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum