Vietnamese Forumotion
Vietnamese Forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Phát triển ứng dụng cho forumotion


You are not connected. Please login or register

Kỹ năng Thăng Tiên Nhập Ma của các lớp nhân vật.

Go down  Message [Page 1 of 1]

baivong

avatar
Admin
Admin
Kiếm khách

Kĩ năng học ở Tu chân Trúc Cơ

Hổ Kích
Thượng Tiên: Có 25% cơ hội tăng thêm 20 điểm Nguyên khí.
Cuồng Ma: Thời gian chuẩn bị và thời gian tấn công giảm 0.1giây.

Thốn Lực
Thượng Tiên: Mỗi lần mất máu, tổn thương nhiều hơn 15%.
Cuồng Ma: Tổn thương không đổi nhưng thời gian làm mất máu giảm 3 giây.

Long Hiện
Thượng Tiên: Thời gian phục hồi kỹ năng giảm 1 giây.
Cuồng Ma: Khoảng cách tấn công tăng thêm 2 mét.

Kĩ năng học ở Tu chân Linh Hư

Lưu Thủy
Thượng Tiên: Tiêu hao Nguyên khí giảm 10 điểm.
Cuồng Ma: Đánh trúng đối thủ có 25% cơ hội thu được 800 điểm Sinh mệnh.

Kim Chung Tráo
Thượng Tiên: Tăng đến 90% lực phòng ngự vật lý.
Cuồng Ma: Trong 15 giây tăng thêm 75% phòng thủ vật lý.

Dịch Cân Kinh
Thượng Tiên: Nâng phòng ngự phép thuật lên đến 180%.
Cuồng Ma: Chỉ giảm 90% phòng ngự vật lý.

Kĩ năng học ở Tu chân Hòa Hợp

Lăng Phong
Thượng Tiên: Sát thương của vũ khí thêm tăng đến 180%.
Cuồng Ma: Thời gian phục hồi kỹ năng giảm 1 giây.

Sư Tử Hống
Thượng Tiên: Nguyên khí yêu cầu giảm 10.
Cuồng Ma: Kỹ năng luôn thành công, thời gian tái thi triển giảm 1 giây.

Dịch Tủy Kinh
Thượng Tiên: Tăng phòng thủ vật lý lên đến 180%.
Cuồng Ma: Chỉ giảm 90% phòng ngự phép thuật.

Đoạn Nham Trảm
Thượng Tiên: Khi đánh trúng đối thủ thì có 20% khiến đối thủ bị giữ chân trong thời gian 3 giây.
Cuồng Ma: Sát thương gia tăng 800.

Kĩ năng học ở Tu chân Nguyên Anh

Kim Cương Kinh

Chân Tiên: Có 20% khôi phục 50% Sinh mệnh của bản thân.
Ma Thánh: Quá trình phục hồi Sinh mệnh tăng 10%.

Vong Tình Thức

Chân Tiên: Kỹ năng khi thi triển có 25% cơ hội không mất Chân Nguyên.
Ma Thánh: Kỹ năng tác dụng trong phạm vi 3 mét quanh mục tiêu.

Tật Phong Thứ

Chân Tiên: Kỹ năng khi thi triển có 25% cơ hội không mất Chân Nguyên.
Ma Thánh: Gia tăng phạm vi gây sát thương 50%.

Long Phi Kích
Chân Tiên: Kỹ năng khi thi triển có 25% cơ hội không mất Chân Nguyên.
Ma Thánh: Thời gian đối thủ hôn mê gia tăng 1.5 giây.

Phách Không Chưởng
Chân Tiên: Kỹ năng khi thi triển có 25% cơ hội không mất Chân Nguyên.
Ma Thánh: Duy trì thời gian giảm tốc thêm 2 giây.

Đao Kiếm Tinh Thông
Chân Tiên: Tấn công vật lý tăng thêm đến 90%.
Ma Thánh: Khi tấn công bằng đao kiếm tăng 1% tỉ lệ ra đòn trí mạng.

Trường Binh Tinh Thông

Chân Tiên: Tấn công vật lý tăng thêm đến 90%.
Ma Thánh: Khi tấn công bằng trường binh tăng 1% tỉ lệ ra đòn trí mạng.

Trọng Binh Tinh Thông

Chân Tiên: Tấn công vật lý tăng thêm đến 90%.
Ma Thánh: Khi tấn công bằng trọng binh tăng 1% tỉ lệ ra đòn trí mạng.

Quyền Thuật Tinh Thông

Chân Tiên: Tấn công vật lý tăng thêm đến 90%.
Ma Thánh: Khi tấn công bằng quyền tăng 1% tỉ lệ ra đòn trí mạng.

Cuồng Long Trảm

Chân Tiên: Thời gian hồi phục kỹ năng giảm 2 giây.
Ma Thánh: Phạm vi tấn công tăng gấp bội.

Kĩ năng học ở Tu chân Không Minh

Truy Hồn Quyết

Chân Tiên: Thời gian chuẩn bị và tấn công giảm đi 0.1 giây.
Ma Thánh: Nếu đánh trúng đối thủ, có 25% cơ hội tăng 20 điểm Nguyên khí.

Hồi Mã Thương

Chân Tiên: Sát thương tăng thêm đến 50%, ngoài ra thêm 800 điểm vào tấn công cơ bản.
Ma Thánh: Khoảng cách tấn công tăng đến 18m.

Đoạn Nhạc Tảo

Chân Tiên: Có 25% cơ hội khiến mọi đòn tấn công mạnh thêm 20% trong 10 giây.
Ma Thánh: Có 20% cơ hội tăng tốc độ tấn công 25% trong vòng 10 giây.

Vô Ảnh Cước

Chân Tiên: Thời gian phục hồi kỹ năng giảm 2 giây.
Ma Thánh: Kỹ năng ảnh hưởng đến quân địch trong phạm vi 3 mét.

Hoành Tảo Thiên Quân
Chân Tiên: Sát thương gia tăng thêm 500.
Ma Thánh: Khi tấn công có 20% cơ hội tăng 30 điểm Nguyên khí cho bản thân.

Kĩ năng học ở Tu chân Lí Sương

Kiếm Khí Tung Hoành

Chân Tiên: Đánh trúng đối thủ sẽ có 25% cơ hội tăng 25 điểm Nguyên khí.
Ma Thánh: 50% cơ hội làm giảm 50% né tránh của địch trong vòng 8 giây.

Lưu Tinh Cản Nguyệt
Chân Tiên: Có 50% cơ hội ngăn cản đòn tấn công của địch.
Ma Thánh: Có 33% cơ hội gây choáng trong 5 giây.

Liệt Nham Viêm Chấn
Chân Tiên: Giảm kháng Hỏa của địch thủ 30%.
Ma Thánh: Tăng tỉ lệ giảm tốc lên đến 65%.

Phong Quyển Tàn Vân

Chân Tiên: Thời gian tăng tốc thêm 5 giây.
Ma Thánh: Tăng tốc độ phổ công thêm 20%.

Kĩ năng học ở Tu chân Độ Kiếp

Vạn Kiếm Quyết

Thiên Tiên: Kỹ năng thi triển có 50% cơ hội chỉ hao 1 điểm Chân nguyên.
Ma Tôn: Có 50% cơ hội làm kẻ địch hôn mê trong 3 giây.

Hàn Băng Nhận Vực
Thiên Tiên: Kỹ năng thi triển có 50% cơ hội chỉ hao 1 điểm Chân nguyên.
Ma Tôn: Có 50%% cơ hội tạo ra các đòn tấn công mạnh trong 5 giây.

Thiên Hỏa Cuồng Long
Thiên Tiên: Kẻ địch trong vòng 6 giây nhận 2000 sát thương hệ Hỏa.
Ma Tôn: Tổn thương của mục tiêu tăng thêm đến 100%, thời gian duy trì tăng đến 9 giây.

Vân Long Cửu Hiện

Thiên Tiên: Trong vòng 9 giây, mục tiêu nhận 3000 sát thương hệ Hỏa.
Ma Tôn: Sát thương hệ Hỏa gia tăng đến 135%%.View user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
Pháp sư


Kĩ năng học ở Tu chân Trúc Cơ

Liệt Hỏa Phù

Thượng Tiên: Khi tấn công đối thủ có 20% cơ hội nhận được 30 điểm Nguyên khí.
Cuồng Ma: Thời gian thi triển rút ngắn còn 1.2 giây.

Dũng Tuyền

Thượng Tiên: Tỉ lệ giảm tốc độ tăng 45%, thời gian duy trì thêm 1 giây.
Cuồng Ma: Tăng lực tấn công thêm 600 điểm.

Lạc Thạch Thuật

Thượng Tiên: Thời gian thi triển giảm, chỉ còn 1.6 giây.
Cuồng Ma: Có 20% cơ hội đánh choáng đối thủ 5 giây.

Kĩ năng học ở Tu chân Linh Hư

Liệt Diễm Hộ Giáp

Thượng Tiên: Phòng thủ hệ Hỏa tăng thêm 150%.
Cuồng Ma: Tốc độ phục hồi Sinh mệnh tăng thêm 15 điểm mỗi giây.

Hàn Băng Hộ Giáp
Thượng Tiên: Phòng thủ hệ Thủy tăng 150%.
Cuồng Ma: Tốc độ hồi phục Chân khí tăng 15 điểm/giây.

Bàn Thạch Hộ Giáp
Thượng Tiên: Phòng thủ hệ Thổ tăng 150%.
Cuồng Ma: Phòng thủ vật lý tăng 150%.

Hỏa Sát Thiên Đăng
Thượng Tiên: Mỗi lần gây sát thương hệ Hỏa, tổn thương tăng thêm 15%.
Cuồng Ma: Thời gian tạo sát thương rút ngắn đi 3 giây.

Băng Bạc

Thượng Tiên: Đối phương nếu bị bất động, sẽ chịu thêm sát thương hệ Thủy trong vòng 3 giây.
Cuồng Ma: Tỉ lệ gây bất động tăng đến 50%.

Kĩ năng học ở Tu chân Hòa Hợp

Thần Hỏa Phù
Thượng Tiên: Khiến phòng ngự hệ Hỏa của kẻ địch giảm 20% trong vòng 15 giây.
Cuồng Ma: Thời gian thi triển rút ngắn, chỉ còn 2.5 giây.

Sa Hãm

Thượng Tiên: Làm giảm đến 20% tốc độ kẻ đich.
Cuồng Ma: Khả năng đứng yên tăng lên 33%.

Hàn Lộ
Thượng Tiên: Có 10% cơ hội khôi phục toàn bộ Sinh mệnh.
Cuồng Ma: Cứ 3 giây khôi phục 200 điểm Sinh mệnh, duy trì đủ 3 lần.

Kĩ năng học ở Tu chân Nguyên Anh

Chích Viêm Trận

Chân Tiên: Mỗi lần thiêu đốt có 20% cơ hội khiến kẻ thù bị hôn mê 3 giây.
Ma Thánh: Mỗi lần thiêu đốt có 25% cơ hội hồi phục 500 điểm Sinh mệnh.

Nhuận Trạch

Chân Tiên: Trong 15 giây tấn công pháp thuật tăng thêm 100% theo trang bị.
Ma Thánh: Trong 15 giây hiệu lực tăng 20%%.

Súc Địa Thuật

Chân Tiên: Nguyên khí tiêu hao giảm 10 điểm.
Ma Thánh: Trong nháy mắt cự ly di chuyển tăng lên 30 mét.

Hỏa Tinh Thông
Chân Tiên: Sát thương hệ Hỏa tăng 25%.
Ma Thánh: Tỉ lệ tấn công phép thuật trí mạng tăng 1%.

Thủy Tinh Thông

Chân Tiên: Sát thương hệ Thủy tăng 25%.
Ma Thánh: Tỉ lệ tấn công phép thuật trí mạng tăng 1%.

Thổ Tinh Thông
Chân Tiên: Sát thương hệ Thổ tăng 25%.
Ma Thánh: Tỉ lệ tấn công phép thuật trí mạng tăng 1%.

Kĩ năng học ở Tu chân Không Minh

Liệt Hỏa Sí Dực
Chân Tiên: Thời gian tái thi triển giảm 1 giây.
Ma Thánh: Phạm vi ảnh hưởng khi tấn công đối thủ tăng 50%.

Sương Nhận

Chân Tiên: Thời gian duy trì tăng thành 30 phút.
Ma Thánh: Tăng sát thương của băng thêm 50%.

Phi Sa Thuật

Chân Tiên: Thời gian giảm độ trúng đích của đối phương tăng 50%.
Ma Thánh: Gây thêm 1200 điểm sát thương.

Kĩ năng học ở Tu chân Lý Sương

Huyết Tế Viêm Bạo

Chân Tiên: Giảm đi 25% Sinh mệnh tổn thất
Ma Thánh: Có 50% cơ hội làm đối phương hôn mê trong 3 giây.

Lăng Sát

Chân Tiên: Giảm 20% phòng thủ hệ Thủy của đối phương trong 15 giây.
Ma Thánh: Thời gian thi triển rút ngắn còn 2.1 giây.

Thạch Phá Thiên Kinh
Chân Tiên: Kỹ năng sẽ ảnh hưởng tới quân địch trong vòng 3 mét.
Ma Thánh: Thời gian hồi phép giảm 2 giây.

Kĩ năng học ở Tu chân Độ Kiếp

Hỏa Hải Đao Sơn
Thiên Tiên: Có 50% cơ hội phá giải kĩ năng khi thi triển của đối phương.
Ma Tôn: Có 50% cơ hội giảm tiêu hao 1 điểm Chân nguyên.

Huyền Băng Thủy Long

Thiên Tiên: Có 50% cợ hội trong 10 giây phép thuật tấn công cực mạnh 30%.
Ma Tôn: Có 20% cơ hội không mất Chân nguyên.

Thái Sơn Áp Đỉnh

Thiên Tiên: Có 50%% cơ hội giảm tiêu hao 1 điểm Chân nguyên.
Ma Tôn: Cự ly tấn công tăng 5 mét.View user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
Vũ Mang


Kĩ năng học ở Tu chân Trúc Cơ

Dẫn Nhi Bất Phát
Thượng Tiên: Gia tăng thêm 500% sát thương của vũ khí.
Cuồng Ma: Thời gian vận sức giảm đi 0.5 giây.

Liên Xạ

Thượng Tiên: Có 50% cơ hội nhận thêm được 20 điểm Nguyên khí.
Cuồng Ma: Có 50% cơ hội tăng 30% tốc độ tấn công trong vòng 6 giây.

Liệt Diễm Chi Thỉ

Thượng Tiên: Tăng sát thương hệ Hỏa thêm 60%.
Cuồng Ma: 20 giây sau khi thi triển, sát thương hệ Hỏa tăng thêm 70%.

Kĩ năng học ở Tu chân Linh Hư

Bách Bộ Xuyên Dương
Thượng Tiên: Tăng tấn công ngoài định mức 14 mét.
Cuồng Ma: Tấn công mục tiêu tầm xa tăng 10% khả năng trúng đích.
Tấn công mục tiêu tầm xa tăng 1% cơ hội tấn công mạnh.

Hàn Băng Chi Thỉ

Thượng Tiên: Chuyển sát thương vật lý thành sát thương hệ Thủy.
Cuồng Ma: Kỹ năng có 20% cơ hội không tiêu hao Nguyên khí mà tăng thêm 25 Nguyên khí.

Dực Thuẫn
Thượng Tiên: Chịu sát thương đạt tới 1250 điểm.
Cuồng Ma: Duy trì tối đa 30 giây, số lần hồi phục tối đa tăng tới 10.

Lạc Lôi

Thượng Tiên: Có 25% cơ hội thi được thêm 20 điểm Nguyên khí.
Cuồng Ma: Thời gian tái thi triển tăng 2 giây nhưng luôn tấn công chính xác.

Kĩ năng học ở Tu chân Hòa Hợp

Kích Thối Thỉ

Thượng Tiên: Thời gian tái thi triển giảm 2 giây.
Cuồng Ma: Đánh trúng đối thủ thì có 33% cơ hội thu được 30 điểm Nguyên khí.

Xà Hạt Chi Thỉ
Thượng Tiên: Mục tiêu bị tấn công, mỗi lần độc phát sẽ mất đi 100 Chân khí.
Cuồng Ma: Thời gian phát độc giảm 3 giây nhưng sát thương không đổi.

Vũ Chi Thủ Hộ

Thượng Tiên: Né tránh có tác dụng thêm trong vòng 1 giờ, tăng tốc độ di chuyển duy trì đến 15 phút.
Cuồng Ma: Né tránh tăng 50%, tốc độ di chuyển tăng 20%.

Dực Kích

Thượng Tiên: Thời gian tái thi triển giảm 1 giây.
Cuồng Ma: Có 25% cơ hội khiến địch thủ giảm 50% tốc độ trong 5 giây.

Kĩ năng học ở Tu chân Nguyên Anh

Cung Nỏ Tinh Thông
Chân Tiên: Lực tấn công nhận được từ trang bị tăng đến 90%.
Ma Thánh: Khi tấn công bằng vũ khí tầm xa tăng 1% tỉ lệ ra đòn trí mạng.

Kinh Lôi
Chân Tiên: Tăng 10 giây làm giảm phòng ngự hệ Kim.
Ma Thánh: Có 10% cơ hội làm đối phương tê liệt 3 giây.

Khốn Phược Thỉ

Chân Tiên: Có 25% cơ hội phong ấn kẻ địch trong 5 giây.
Ma Thánh: Có 25% cơ hội làm đối thủ hôn mê trong vòng 3 giây.

Tiêm Nha Chi Thỉ
Chân Tiên: hời gian gây sát thương giảm 3 giây nhưng tổng sát thương không đổi.
Ma Thánh: Mục tiêu mỗi lần xuất huyết thì thu về 40 điểm Sinh mệnh.

Kĩ năng học ở Tu chân Không Minh

Kích Vựng Thỉ

Chân Tiên: Thời gian làm choáng tăng thêm 1 giây.
Ma Thánh: Trong 10 giây tăng thêm 10% tấn công mạnh.

Dực Triển

Chân Tiên: Có 20% cơ hội tăng 50 điểm Nguyên khí.
Ma Thánh: Khi tấn công đối thủ, tự mình tạo ra cấp 5 Dực Thuẫn.

Tạc Lôi
Chân Tiên: Thời gian thi triển giảm 0.5 giây, thời gian tái thi triển giảm 1 giây.
Ma Thánh: Tăng sát thương thêm 800 điểm.

Kĩ năng học ở Tu chân Lý Sương

Lợi Xỉ Chi Thỉ

Chân Tiên: Giảm 20% mức Sinh mệnh tối đa.
Ma Thánh: Trong vòng 15 giây tăng thêm 10% tỉ lệ tấn công mạnh.

Trí Mệnh Thỉ

Chân Tiên: Khi địch thủ áp sát, sát thương tạo ra không bị giảm.
Ma Thánh: Sát thương thêm tăng 500, đồng thời thời gian tái thi triển giảm 2 giây.

Kĩ năng học ở Tu chân Độ Kiếp

Cuồng Lôi Thiên Ưng
Thiên Tiên: Mục tiêu có thể bị giảm 20%% lực tấn công Pháp thuật của trang bị.
Ma Tôn: Thời gian giảm tốc duy trì đến 15 giây, giảm 50 % tốc độ.

Tiễn Trận

Thiên Tiên: Khi thi triển, bản thân khi bị tổn thương sẽ giảm đi 33%% thương hại.
Ma Tôn: Thời gian tái thi triển giảm 0.5 giây.View user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
Vũ Linh


Kĩ năng học ở Tu chân Trúc Cơ

Thanh Tâm Chú

Thượng Tiên: Giảm 25% Chân khí tiêu hao.
Cuồng Ma: Có 25% khả năng khôi phục 5% Chân khí tối đa bản thân.

Vũ Tiễn

Thượng Tiên: Gia tăng sát thương 800 điểm.
Cuồng Ma: Thời gian thi triển và thời gian chờ giảm 0.3 giây.

Long Quyển Phong

Thượng Tiên: Tỉ lệ giảm tốc có thể tăng đến 45%, thời gian duy trì tăng 1 giây.
Cuồng Ma: Sát thương gia tăng 600 điểm.

Kĩ năng học ở Tu chân Linh Hư

Kiên Giáp Phù
Thượng Tiên: Trong 10 giây tăng 100% phòng ngự vật lý.
Cuồng Ma: Có 25% cơ hội giúp mục tiêu tăng 25 Nguyên khí.

Tĩnh Tâm Chú

Thượng Tiên: Tăng thêm 10% mức khôi phục cho mục tiêu.
Cuồng Ma: Trong 15 giây đối tượng khôi phục 300 điểm Chân khí.

Tụ Thần Phù

Thượng Tiên: Trong 10 giây, tốc độ thi triển kỹ năng của mục tiêu tăng thêm 20%
Cuồng Ma: Có 25% cơ hội giúp mục tiêu tự tăng thêm 25 Nguyên khí..

Vũ Thuẫn

Thượng Tiên: Tỉ lệ hấp thụ sát thương lên đến 85%
Cuồng Ma: Tiêu hao Nguyên khí giảm 15 điểm..

Thể Hồ Quán Đỉnh

Thượng Tiên: Thời gian thi triển giảm 0.3 giây.
Cuồng Ma: Khi thi triển kỹ năng thu được thêm 20% Nguyên khí.

Thần Lôi
Thượng Tiên: Sát thương hệ Kim lần lượt tăng 15%.
Cuồng Ma: Tổng sát thương giữ nguyên nhưng thời gian gây sát thương giảm 3s.

Kĩ năng học ở Tu chân Hòa Hợp

Tiên Thủ Phù
Thượng Tiên: Trong 15 giây, phục hồi 1200 điểm Sinh mệnh.
Cuồng Ma: Trong 15 giây khôi phục 900 điểm Chân khí.

Vũ Nhận
Thượng Tiên: Bán kính tấn công tăng 2 mét.
Cuồng Ma: Thời gian chờ giảm 2 giây.

Hoàn Hồn Chú
Thượng Tiên: Khoảng cách tác dụng tăng lên 40m.
Cuồng Ma: Thời gian thi triển giảm đi 1 nửa.

Ngũ Hành Phù
Thượng Tiên: Tăng thời gian giảm phòng ngự phép thuật của mục tiêu lên tới 25 giây.
Cuồng Ma: Thời gian giảm phòng thủ phép của bản thân giảm còn 15 giây.

Kĩ năng học ở Tu chân Nguyên Anh

Linh Trợ Phù

Chân Tiên: Trong 15 khôi phục 900 điểm Chân khí.
Ma Thánh: Trong 10 giây mục tiêu tăng thêm 150% tấn công phép thuật.

Huyền Tịnh Chú

Chân Tiên: Thời gian thi triển giảm 0.5 giây, thời gian tái thi triển giảm 2 giây.
Ma Thánh: Không tiêu hao Nguyên khí.

Ngũ Thể Phù

Chân Tiên: Tăng thời gian làm giảm phòng ngự vật lý của mục tiêu lên 25 giây.
Ma Thánh: Thời gian giảm phòng ngự vật lý của bản thân giảm xuống 15 giây.

Hòa Phong Phất Diện

Chân Tiên: Có 25% khả năng không giảm mức Chân nguyên.
Ma Thánh: Giảm bớt 5 giây chờ.

Kim Tinh Thông

Chân Tiên: Sát thương hệ Kim tăng đến 25%.
Ma Thánh: Kĩ năng tấn công tăng 2% khả năng ra đòn tấn công mạnh.

Kĩ năng học ở Tu chân Không Minh

Ngũ Khí Triều Nguyên

Chân Tiên: Gia tăng phạm vi tác dụng thêm 5m.
Ma Thánh: Mức khôi phục tăng thêm 600 điểm.

Ngũ Âm Phù

Chân Tiên: Thời gian không thể di chuyển tăng thêm 2 giây.
Ma Thánh: Tấn công phép của bản thân không giảm.

Lôi Liên

Chân Tiên: Đánh trúng kẻ địch có 50% cơ hội thu được thêm 30 điểm Nguyên khí.
Ma Thánh: Khiến cho phòng ngự hệ Kim của kẻ thù trong 10 giây giảm 30%.

Kĩ năng học ở Tu chân Lý Sương

Hải Nạp Bách Xuyên
Chân Tiên: Kỹ năng khi thi triển đạt được thêm 30% Nguyên khí.
Ma Thánh: Đối tượng tạm thời thu được 100% tác dụng của đồ phòng thủ.

Ngũ Sắc Phù
Chân Tiên: Thời gian thôi miên tăng thêm 4 giây.
Ma Thánh: Không làm giảm tốc độ của bản thân.

Kĩ năng học ở Tu chân Độ Kiếp

Cuồng Lôi Thiên Uy

Thiên Tiên: Có 50% cơ hội chỉ mất một điểm chân nguyên.
Ma Tôn: Có 25% cơ hội gây làm bất động 8 giây.View user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
Thần thú


Kỹ năng học ở tu chân Trúc Cơ

Thú Vương Chùy

Thượng Tiên: Nếu đánh trúng địch thủ, sẽ có thêm 25% cơ hội hồi phục 20 điểm Nguyên khí.
Cuồng Ma: Trong thời gian 3 giây, mọi đòn tấn công đều chính xác.

Giảo Sát

Thượng Tiên: Gia tăng thêm 15% tổn thương mỗi lần mất máu.
Cuồng Ma: Điểm tổn thương không đổi nhưng thời gian chịu tổn thương giảm xuống 3 giây.

Dã Tính Hồi Phục

Thượng Tiên: Ngoài hồi phục Sinh mệnh còn hồi phục 10 điểm Chân khí.
Cuồng Ma: Tốc độ hồi phục Sinh mệnh tăng tới 35 điểm mỗi giây.

Kỹ năng học ở tu chân Linh Hư

Bạch Hổ Biến

Thượng Tiên: Sinh mệnh tối đa tăng lên đến 40%.
Cuồng Ma: Trạng thái biến thân không làm giảm lực tấn công.

Tê Giảo
Thượng Tiên: Tiêu hao nguyên khí giảm 5 điểm.
Cuồng Ma: Thời gian chờ giảm 0.5 giây.

Cự Lãng
Thượng Tiên: Phạm vi sát thương hình quạt của chiêu thức tăng 50%.
Cuồng Ma: Thời gian tái thi triển giảm 2 giây.

Thiên Cân Chùy

Thượng Tiên: Thời gian chờ giảm đi 1 giây.
Cuồng Ma: Tỉ lệ làm choáng tăng lên đến 60%.

Biến Thân Cường Hóa
Thượng Tiên: Phòng thủ vật lý tăng lên 120%.
Cuồng Ma: Sau khi biến thân, khả năng tấn công mạnh sẽ tăng thêm 2%.

Kỹ năng học ở tu chân Hòa Hợp

Thú Vương Cổ Vũ
Thượng Tiên: Thời gian duy trì tăng lên đến 1 giờ.
Cuồng Ma: Thu được thêm 50% Nguyên khí khi sử dụng kỹ năng.

Nộ Phác
Thượng Tiên: Sát thương tăng thêm 800 điểm.
Cuồng Ma: Thời gian tái thi triển giảm 1 giây.

Thú Vương Chi Nộ

Thượng Tiên: Thời gian hiệu quả tăng lên 20 giây.
Cuồng Ma: Mỗi lần bị tấn công sẽ tăng được 8 điểm Nguyên khí.

Phá Giáp Nhất Kích
Thượng Tiên: Giảm phòng ngự mục tiêu xuống đến 45%.
Cuồng Ma: Tiêu hao Nguyên khí giảm 10 điểm.

Độc Nha
Chân Tiên: Thời gian duy trì tăng lên 30 phút.
Ma Thánh: Tỉ lệ sát thương hệ Mộc tăng lên tới 50%.

Kỹ năng học ở tu chân Nguyên Anh

Phong Hỏa Luân

Chân Tiên: Lực công kích hệ Hỏa tăng thêm 1500 điểm.
Ma Thánh: Có 25% cơ hội không bị tiêu hao Chân nguyên.

Hóa Huyết Thành Ma

Chân Tiên: Giới hạn Sinh mệnh chỉ giảm 10%.
Ma Thánh: Tỉ lệ chính xác tăng lên 300%.

Thôn Phệ
Chân Tiên: Có 25% cơ hội không hao tổn Nguyên khí mà tăng thêm 35 điểm nguyên khí.
Ma Thánh: Thời gian phá giáp tăng 5 giây.

Bào Hao
Chân Tiên: Khiến kẻ địch trong vòng 10 giây giảm tấn công phép thuật 30%.
Ma Thánh: Trong 10 giây tăng 100% phản lực vật lý.

Phủ Chùy Tinh Thông
Chân Tiên: Nhận thêm 100% lực tấn công vật lý của vũ khí.
Ma Thánh: Tăng thêm 2% tấn công mạnh khi sử dụng Phủ Chùy.

Kỹ năng học ở tu chân Không Minh

Địa Liệt
Chân Tiên: Thời gian tái thi triển giảm 2 giây.
Ma Thánh: Nếu đánh trúng kẻ địch sẽ giành được thêm 18 điểm Nguyên khí.

Bài Sơn Đảo Hải

Chân Tiên: Tỷ lệ giảm tốc độ tăng đến 65%.
Ma Thánh: Có 25% cơ hội gây bất động 4 giây.

Chấn Nhiếp

Chân Tiên: Có 33% cơ hội buộc kẻ địch xung quanh phải đứng yên trong 3 giây.
Ma Thánh: Có 20% cơ hội khiến kẻ địch ở xung quanh hôn mê trong 3 giây.

Kỹ năng học ở tu chân Lý Sương

Thú Vương Vô Địch

Chân Tiên: Thời gian chuẩn bị tăng lên 0.7 giây nhưng tấn công luôn trúng đích.
Ma Thánh: Trong vòng 6 giây sức tấn công tăng lên 35%.

Cự Linh Thần Lực

Chân Tiên: Tấn công vật lý tăng thêm 50%.
Ma Thánh: Trong 1 phút gia tăng thêm 5% sức tấn công cho toàn đội.

Kỹ năng học ở tu chân Độ Kiếp

Hủy Thiên Diệt Địa
Thiên Tiên: Mức tiêu hao Sinh mệnh và Chân khí giảm đi 15%.
Ma Tôn: Sát thương tăng thêm 10%.

Thiên Băng Địa Liệt
Thiên Tiên: Tổng mức hồi phục sinh mệnh tăng đến 6666.
Ma Tôn: Mỗi lần hồi phục 4000 điểm Sinh mệnh, đồng thời trong 5 giây có khả năng tấn công mạnh.View user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
Tiên thú


Kĩ năng học ở Tu chân Trúc Cơ

Kịch Độc Cổ
Thượng Tiên: Đánh trúng đối thủ sẽ có 20% cơ hội thu được 30 điểm Nguyên khí.
Cuồng Ma: Địch nhân bị đánh trúng giảm 30% phòng ngự Mộc trong 6 giây.

Kĩ năng học ở Tu chân Linh Hư

Thiết Nham Cổ
Thượng Tiên: Thời gian phá giáp tăng 20 giây.
Cuồng Ma: Chỉ có 20% cơ hội phá giáp thành công nhưng nếu thành công thì phòng thủ đối thủ giảm xuống 0.

Kinh Cức Thuật
Thượng Tiên: Thời gian duy trì nâng lên tới 20 phút.
Cuồng Ma: Sát thương phản hồi tăng đến 75%.

Khu Trục Chú
Thượng Tiên: Kỹ năng ảnh hưởng trong phạm vi 5 mét.
Cuồng Ma: Thời gian chờ rút ngắn còn 25 giây.

Yêu Hồ Kích
Thượng Tiên: Có 50% cơ hội không tiêu hao Nguyên khí.
Cuồng Ma: 5 giây còn lại tăng sức tấn công 20%.

Nhục Bác Tinh Thông

Chân Tiên: Tấn công vật lý tương ứng từ trang bị sẽ tăng tới 200%.
Ma Thánh: Sau biến thân, tăng 3% đánh trí mạng.

Yêu Hồ Biến
Thượng Tiên: Sau khi biến thân, phòng thủ vật lý tăng tới 150%.
Cuồng Ma: Sau khi biến thân, tốc độ di chuyển tăng 60% trong vòng 6 giây.

Kĩ năng học ở Tu chân Hòa Hợp

Viêm Cổ
Thượng Tiên: Sức sát thương hệ Hỏa tăng 15%.
Cuồng Ma: Thời gian gây tổn thương giảm 6 giây nhưng tổng sát thương không đổi.

Cường Thể Thuật
Chân Tiên: Khôi phục tối đa tới 60%% lượng Sinh mệnh.
Ma Thánh: Thời gian chờ giảm 90 giây.

Tàn Thể Chú
Thượng Tiên: Mục tiêu chịu sát thương 30%.
Cuồng Ma: Thời gian duy trì của Tàn Thể Chú tăng 6 giây.

Yêu Vụ Kích
Thượng Tiên: Tăng thêm sức tấn công 800.
Cuồng Ma: Khiến đối phương giảm 30% tốc độ di chuyển trong 3 giây.

Kĩ năng học ở Tu chân Nguyên Anh

Lăng Sương Cổ
Chân Tiên: Tỉ lệ bị băng thương tăng đến 95%.
Ma Thánh: Làm đóng băng đối phương 3 giây.

Thần Phụ Thuật

Chân Tiên: Lượng Chân khí tự khôi phục tăng lên tới 60%.
Ma Thánh: Thời gian chờ giảm 90 giây.

Nhược Hồn Chú

Chân Tiên: Tạm thời hạ giới hạn mức Sinh mệnh của mục tiêu 20%.
Ma Thánh: Trong 20 giây, né tránh của đối phương giảm 50%.

Yêu Triền Kích

Chân Tiên: Có 25% cơ hội không hao tổn Chân nguyên.
Ma Thánh: Có 50% cơ hội làm đối thủ hôn mê 3 giây.

Phi Hoa Độn Ảnh
Chân Tiên: Đồng thời xóa trạng thái phụ trên cơ thể.
Ma Thánh: Trong 6 giây không bị các trạng thái trở ngại cho hành động.

Mộc Tinh Thông
Chân Tiên: Sát thương hệ Mộc tăng 25%.
Ma Thánh: Tỷ lệ tấn công trí mạng tăng 2%.

Kĩ năng học ở Tu chân Không Minh

Thiên Nghĩ Cổ

Chân Tiên: Sát thương phụ gia và sát thương duy trì tăng đến 3045 điểm.
Ma Thánh: Thời gian hồi phục giảm 1 giây.

Di Nguyên Thuật
Chân Tiên: Có 25% cơ hội không mất điểm Chân nguyên.
Ma Thánh: Có 20% cơ hội khiến mục tiêu tăng thêm 2 điểm Chân nguyên.

Toái Linh Chú

Chân Tiên: Mục tiêu mỗi lần bị tấn công sẽ giảm 15 điểm Nguyên khí.
Ma Thánh: Có 50% cơ hội trực tiếp tăng một điểm Chân nguyên cho mình.

Yêu Hồn Kích
Chân Tiên: Cơ hội hút máu tăng lên 100%.
Ma Thánh: Hấp thụ Sinh mệnh tăng đến 800.

Kĩ năng học ở Tu chân Lý Sương

Cự Thạch Cổ

Chân Tiên: Thời gian hôn mê tăng thêm 1 giây.
Ma Thánh: Thời gian hồi phép giảm 2 giây.

Yêu Linh Kích
Chân Tiên: Tấn công bằng kỹ năng này nhất định trúng đích.
Ma Thánh: Thời gian chờ giảm 3 giây.

Kĩ năng học ở Tu chân Độ Kiếp

Vạn Cổ Thực Thiên

Thiên Tiên: Có 50% cơ hội chỉ tiêu hao 1 điểm Chân nguyên.
Ma Tôn: Khi ở trạng thái phong ấn, mục tiêu chịu thêm 30% tổn thương với đòn vật lý.

Yêu Sát Kích

Thiên Tiên: Chỉ trong 3 giây đã gây tiêu hao cho địch nhân 1800 điểm Chân khí.
Ma Tôn: Mức Chân khí địch nhân tổn hao lên đến 2400.View user profile http://www.fmvi.org

Sponsored content


Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum