Vietnamese Forumotion
Vietnamese Forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Phát triển ứng dụng cho forumotion


You are not connected. Please login or register

Tọa độ NPC Trong Ma Giới và Tiên Giới.

Go down  Message [Page 1 of 1]

baivong

avatar
Admin
Admin
Ma Giới

Thang Vô Dạng 334 - 501
Trưởng Lão Tham Lang Thôn 332 - 479
Tạp hóa Ma Thụ Hóa 330 - 474
Thư Thương 334 - 473
Trưởng Quỹ Ma Thủ Ngân 334 - 472
Thợ Kim Hoàn Trịnh Trác 333 - 474
Hợp thành Trương Khắc Kiến 331 - 467
Quỷ Ngục Tôn Giả 333 - 464 - 25
Tiên Thú Ma Sư-Tiêu Phách 334 - 463
Thần Thú Ma Sư-Phệ Hồn 333 - 462
Vũ Mang Ma Sư-Ảm Vũ 333 - 461
Vũ Linh Ma Sư-Vũ Cố Linh 333 - 460
Pháp Sư Ma Sư-Thượng Quan Chức 334 - 640
Kiếm Khách Ma Sư-Phương Kiếm Tà 334 - 459
Sứ giả Di chuyển 337 - 473
Thợ Rèn Đoán Ngục 338 - 473
Thợ May Tây Xảo 339 - 472
Dược sư-Luyện Khử Mệnh 341 - 472
Kinh Vô Mệnh 341 - 470
Người luyện thú Ma Nguyệt 340 - 468
Tàng lâu 431 - 594
Ngọ Thanh 452 - 565
Hủ Địch 480 - 470
Vô Song Tượng 479 - 523 - 32
Tà Hồn Đài 475 - 603 - 29
Trưởng lão Phá Hoàng Thôn 477 - 609
Pháp sư Ma sư Huyền Mẫn 475 - 610
Kiếm Khách Ma sư Bích Ngưng Huyết 475 - 610
Tiên Thú Ma Sư-Thiện Mị 474 - 611
Thần Thú Ma sư Vu Tâm 474 - 611
Vũ Linh Ma Sư-Vũ Khốn Tiên 473 - 612
Vũ Mang Ma Sư-Ám Phong 473 - 612
Thợ Kim Hoàn Lưu Tĩnh 478 - 617
Thợ May Vương Nghi 479 - 617
Dạ Phong 480 - 616
Ân Cô Cuồng 481 - 616
Tham Lang Sứ Giả 483 - 621
Dược Sư Tiêu Đoạn Hồn 481 - 622
Tạp Hóa Ma Liễm Tài 478 - 622
Sứ giả Di chuyển 469 - 623
Thợ Rèn Dung Nham 464 - 623
Chưởng Quỹ Lục Thủ Ngân 466 - 632
Nhược Hải 486 - 640View user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
Tiên Giới

Thánh Vực Sứ Giả 489 - 627
Dược Sư Quản Tiên Chi 486 - 503
Người luyện thú Tiên Hà 484 - 504
Vũ Mang Tiên sư-Thiên Vũ 475 - 496
Vũ Linh Tiên sư-Tường Không 476 - 497
Thần Thú Tiên Sư-Hổ Bình Cương 476 - 498
Tiên Thú Tiên sư-Hồ Hoa 476 - 498
Kiếm Khách Tiên Sư-Độc Cô Phong 476 - 499
Pháp sư tiên sư-Lý Tĩnh 476 - 500
Sứ giả Dịch chuyển 475 - 502
Thư thương 475 - 504
Đan Dương Tử 473 - 506
Chưởng Quỹ A Bảo 478 - 506
Linh Hư Đại Tiên 480 - 506
Thợ May Triệu Linh Linh 478 - 508
Tạp Hóa Thiên Thông 478 - 511
Thợ Rèn Tụ Hồn 480 - 510
Trưởng Lão U Thanh Cư 482 - 511
Thợ Kim Hoàn Tiêu Lộng Ngọc 481 - 501
Thiên Tứ 483 - 571
Hoài Linh Tử 483 - 619
Tĩnh Tâm Bia 471 - 628
Cửu Hoa Lôi Tiên 466 - 601
Không Linh Tử 461 - 570
Phí Không Hành 461 - 580
Phụng Thiên Đại Tiên 457 - 580 - 25
Thất Tình Sứ Trưởng 452 - 608
Túy Tiên 463 - 614
Vân Nghê Tiên Tử 456 - 618
Hoàng Lương 465 - 626
Liệt Hỏa Tướng Quân 451 - 576
Cô Thành Tử 451 - 569
Thiên Mạc 442 - 497 - 34
Đan Thần Tử 437 - 500 - 34
Diệp Thu Tiên Trưởng 431 - 497 - 38
Triêu Hà Tiên Tử 434 - 608
Hoa Tông 410 - 626
Mã Vương Thần 420 - 601
Miễu Không Tôn Sứ 422 - 577
Tạp Hóa Thiên Lưu 343 - 600
Thợ May Hứa Quân 332 - 598
Bạch Liên Thánh Nữ 332 - 597 - 23
Chưởng Quỹ Trương Hận Thiểu 342 - 594
Thú Tộc Tiên Sư-Hổ Phách Thiên 340 - 595 - 22
Kiều Tĩnh Tiên Sư-Hồ Noãn Cơ 340 - 594 - 22
Dược Sư Bao Bất Tử 344 - 596
Sứ giả Dịch chuyển 345 - 596
Thợ Rèn Ngưng Sương 348 - 595
Vũ Mang Tiên sư-Vũ Trần Huyền 344 - 594 - 22
Nhược Linh Tiên Sư-Tường Lôi 345 - 594 - 22
Trưởng Lão Bạch Liên Cư 343 - 591
Thợ kim hoàn Hứa Linh 335 - 591
Kiếm Khách Tiên Sư-Tây Môn Tuyết 334 - 590 - 22
Pháp sư tiên sư-Trương Khản Ly 344 - 590 - 22
Kiếm trủng 345 - 513 - 26View user profile http://www.fmvi.org

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum