Vietnamese Forumotion
Vietnamese Forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Phát triển ứng dụng cho forumotion


You are not connected. Please login or register

Hướng dẫn các Q trong Ma Giới.

Go down  Message [Page 1 of 1]

1code Hướng dẫn các Q trong Ma Giới. on Tue Jun 08, 2010 5:22 pm

baivong

avatar
Admin
Admin
Q: Thông thường: Hoặc Thư Sinh

NPC nhận: KimVô Mệnh Tọa độ: 341.470
Nội dung: Tác Mệnh Âm Ma đã hại 1 đời tu hành của Kim Vô Mệnh, bạn hay thay anh ta đi trả thù
- Nói chuyện KimVô Mệnh
- Tiêu diệt Tác Mệnh Âm Ma ()

NPC trả: KimVô Mệnh Tọa độ: 341.470
Phần thưởng:
- KN 61000, NT 13500.

Q: Thông thường: Ma Hồn Đan

NPC nhận: Kim Vô Mệnh Tọa độ: 341.470
Nội dung: Để điều trị tốt cho bệnh của Vô Mệnh, hãy đến Bắc của Tham Lang Thôn giết chết Ma Quỉ ở đó, lấy được 45 Ma Hồn Đan về cho Kim Vô Mệnh
- Nói chuyện Kim Vô Mệnh
- Ma Hồn Thú (hệ Vô,338.501)

NPC trả: Kim Vô Mệnh Tọa độ: 341.470
Phần thưởng:
- KN 61000, NT 13500

Q: Thông thường: Tích Trần Giác

NPC nhận: Kim Vô Mệnh Tọa độ: 341.470
Nội dung: Đến vùng đất phía Tây An Tức để diệt Tích Trần, lấy Tích Trần Giác về cho Kim Vô Mệnh
- Nói chuyện với Kim Vô Mệnh
- Tiêu diệt Tích Trần(hệ Thổ, 338.505)

NPC trả: Kim Vô Mệnh Tọa độ: 341.470
Phần thưởng:
- KN 20000, NT 4700.View user profile http://www.fmvi.org

2code Re: Hướng dẫn các Q trong Ma Giới. on Tue Jun 08, 2010 5:23 pm

baivong

avatar
Admin
Admin
Q: Thông thường: Ý Nan Binh

NPC nhận: Kim Vô Mệnh Tọa độ: 341.470
Nội dung: Nhớ đến người huynh đệ trước kia, Kim Vô Mệnh nhờ bạn đưa Hắc Ngọc Bội cho Phí Không Hành đang ở tiên giới.
- Nói chuyện Kim Vô Mệnh
- Đến gặp Phí Không Hành

NPC trả: Phí Không Hành Tọa độ: 461.580
Phần thưởng:
- KN 5500, NT 1250.

Q: Thông thường: Thành Khốn Sầu

NPC nhận: Phí Không Hành Tọa độ: 461.580
Nội dung: Gặp được Phí Không Hành, thấy ngọc bội của Kim Vô Mệnh ông ta nhớ đến cảnh 3 huynh đệ xưa kia cùng nhau tu luyện chỉ vì mỗi người 1 lý tưởng khac nhau mà phải chia cách. Ông bảo bạn đi kiếm người huynh đệ thứ 3 là Lôi Vạn Quân
- Nói chuyện Phí Không Hành
- Đến gặp Lôi Vạn Quân

NPC trả: Lôi Vạn Quân Tọa độ: 131.860
Phần thưởng:
- KN 5500, NT 1250

Q: Thông thường: Từ Bị Tâm

NPC nhận: KimVô Mệnh Tọa độ: 341.470
Nội dung: Ma Trùng Thú đang hoành hành ở vùng Tây đất An Tức, bạn hãy đi dẹp loạn chúng
- Nói chuyện Kim Vô Mệnh
- Tiêu diệt Ma Trùng Thú (hệ Mộc, 334.520)

NPC trả: KimVô Mệnh Tọa độ: 341.470
Phần thưởng:
- KN 63500, NT 14000
- 1 Tiên Thạch Toái PhiếnView user profile http://www.fmvi.org

3code Re: Hướng dẫn các Q trong Ma Giới. on Tue Jun 08, 2010 5:23 pm

baivong

avatar
Admin
Admin
Q: Thông thường: Ma Lực Sĩ

NPC nhận: KimVô Mệnh Tọa độ: 341.470
Nội dung: Ma Lực Sỹ có sức mạnh kinh người, bây giờ chúng đã bị xa ngã không còn quan lí được. Bạn hãy trùng trị cho chúng 1 bài học
- Gặp KimVô Mệnh
- Đi tiêu diệt Ma Lực Sỹ (hệ Thổ, 389.498)

NPC trả: KimVô Mệnh Tọa độ: 341.470
Phần thưởng:
- KN 66000, NT 15000
- 1 Tiên thạch toái phiến

Q: Thông thường: Đạp Lôi Hành

NPC nhận: KimVô Mệnh Tọa độ: 341.470
Nội dung: Kim Vô Mệnh nhờ bạn đi trừng trị đám quái Ma Phù U Giới
- Nói chuyện với KimVô Mệnh
- Tiêu diệt Ma Phu U Giới (hệ Kim, 406.482)

NPC trả: KimVô Mệnh Tọa độ: 341.470
Phần thưởng:
- KN 70000, NT 15000

Q: Thông thường: Song Long Hội

NPC nhận: KimVô Mệnh Tọa độ: 341.470
Nội dung: Ra ngoại ô Tham Lang Thôn tìm Thang Vô Dạng
- Nói chuyện Kim Vô Mệnh
- Đến gặp Thang Vô Dạng (334.501)

NPC trả: Thang Vô Dạng Tọa độ: 334.501
Phần thưởng:
- KN 5500, NT 1300
- 1 Tiên Thạch toái Phiến.

Nhận xét:
Trong game là Thang Vô Dạng, Quest là Thang Vô Dáng
Trong game là Tham Lang Thôn, Quest là Tham Láng ThônView user profile http://www.fmvi.org

4code Re: Hướng dẫn các Q trong Ma Giới. on Tue Jun 08, 2010 5:23 pm

baivong

avatar
Admin
Admin
Q: Thông thường: Tuần Kiểm Lệnh

NPC nhận: Thang Vô Dạng Tọa độ: 334.501
Nội dung: Ma Giới Tuần Kiểm đang gây loạn ở Nam Minh Sơn, bạn hãy đi điều tra sự việc xem thế nào
- Gặp Thang Vô Dạng
- Điều tra tình hình của Ma Giới Tuần Kiểm (hệ Thủy,473.487)

NPC trả: Thang Vô Dạng Tọa độ: 334.501
Phần thưởng:
- Tiền 166500, KN 72500, NT 16500
- 15 danh vọng, 1 Đa Văn Vô Song Ty

Q: Thông thường: Hồng Trần Khổ
NPC nhận: Thang Vô Dạng Tọa độ: 334.501
Nội dung: Bọn Ma Phần Thiên đang gây náo loạn Ma Giới bạn hãy dẹp yên chúng.
- Gặp Thang Vô Dạng
- Tiêu diệt 90 con Ma Phần Thiên(hệ Hỏa, 350.481)

NPC trả: Thang Vô Dạng Tọa độ: 334.501
Phần thưởng:
- KN 63500, NT 14000
- 1 Tiên Thạch Toái Phiến

Q: Thông thường: Chấn thiên cố

NPC nhận: Thang Vô Dạng Tọa độ: 334 501
Nội dung: Tiêu diệt thủ lĩnh của bọn làm phản Ma Chấn Thiên là Kình Cố để xem cơ thể chúng có gì thay đổi không
- Nói chuyện với Thang Vô Cao
- Giết Kình Cố (262 519)lấy Kình Cố Nhãn (1)

NPC trả: Thang Vô Dạng Tọa độ: 334 501
Phần thưởng:
- KN 220000, NT 5000
- 1 nhân tiên thạchView user profile http://www.fmvi.org

5code Re: Hướng dẫn các Q trong Ma Giới. on Tue Jun 08, 2010 5:23 pm

baivong

avatar
Admin
Admin
Q: Thông thường: Tích Trần Độc

NPC nhận: Thang Vô Dạng Tọa độ: 334 501
Nội dung: Vương giả Tích Trần kẻ hút linh khí của trời đất cũng đã bắt đầu bị oán khí xâm nhập hãy đi tiêu diệt nó cứu vớt linh hồn bị sa ngã đó
- Nói chuyện với Thang Vô Cao
- Giết Tích Trần (340 506)

NPC trả: Thang Vô Dạng Tọa độ: 334 501
Phần thưởng:
- KN 200000, NT 4700
- 1 nhân tiên thạch


Q: Thông thường: Hộ Pháp Thiên

NPC nhận: Thang Vô Dạng Tọa độ: 334.501
Nội dung: Chúng ta không còn kiểm soát được Ma Giới Hộ Pháp , bạn hãy tiêu diệt chúng
- Gặp Thang Vô Dạng
- Tiêu diệt 100 con Ma Giới Hộ Pháp(hệ Vô, 423.578)

NPC trả: Thang Vô Dạng Tọa độ: 334.501
Phần thưởng:
- KN 75500, NT 17000
- 10 dang vọng, 1 Chi Thạch.


Q: Thông thường: Trang Nghiêm Tương

NPC nhận: Thang Vô Dạng Tọa độ: 334.501
Nội dung: Đến vùng đất phía Đông An Tức giết bọn phản loạn Thiên Ma Nữ.
- Nói chuyện với Thang Vô Dạng
- Giết bọn phản loạn Thiên Ma Nữ(hệ Hỏa,376.510)

NPC trả: Thang Vô Dạng Tọa độ: 334.501
Phần thưởng:
- KN 65500, NT 14000
- 1 Tiên Thạch Toái Phiến.View user profile http://www.fmvi.org

6code Re: Hướng dẫn các Q trong Ma Giới. on Tue Jun 08, 2010 5:24 pm

baivong

avatar
Admin
Admin
Q: Thông thường: Cục Biến

NPC nhận: Thang Vô Dạng Tọa độ: 334.501
Nội dung: Đến Tù Long Hồ tìm Hủ Định xem hắn có cùng ý kiến với Thang Vô Dạng không.
- Nói chuyện với Thang Vô Dạng
- Đến gặp Hủ Định(480.470)

NPC trả: Hủ Định Tọa độ: 480.470
Phần thưởng:
- KN 5500, NT 1250
- 1 Tiên Thạch Toái Phiến


Q: Thông thường: Cứu Nguy

NPC nhận: Hủ Định Tọa độ: 480.470
Nội dung: Đến vùng đất phía Tây Độc Thần Chi Địa giết hết bọn Ma Ngục Thú theo hàng Oán Linh rồi về báo cáo với Hủ Định
- Nói chuyện với Hủ Định

NPC trả: Hủ Định Tọa độ: 480.470
Phần thưởng:
- Tiền 130000, KN 70000, NT 15500
-


Q: Thông thường: Đại Âm Mưu

NPC nhận: Thang Vô Dạng Tọa độ: 334.501
Nội dung: Chuyển lời của Thang Vô Dạng đến cho Kim Vô Mệnh xem anh ta co cùng cách nghĩ với Thang Vô Dạng không.
- Nói chuyện Thang Vô Dạng
- Gặp Kim Vô Mệnh

NPC trả: Kim Vô Mệnh Tọa độ: 341.470
Phần thưởng:
- KN 5500, NT 1300
- 1 Tiên Thiên Thạch


Q: Thông thường: Thánh Mẫu Châu

NPC nhận: Kim Vô Mệnh Tọa độ: 341.470
Nội dung: Ma Linh Thánh Mẫu cũng như Ma Giới Tuần Kiểm đang bị ai đó khống chế Ma Tinh Hạch, bạn hãy đi kiểm chứng xem.
- Gặp Kim Vô Mệnh
- Đi đánh Ma Linh Thánh Mẫu(hệ Kim,482.509)

NPC trả: Kim Vô Mệnh Tọa độ: 341.470
Phần thưởng:
- KN 73500, NT 16500
- 1 Tiên Thạch Toái Phiến.View user profile http://www.fmvi.org

7code Re: Hướng dẫn các Q trong Ma Giới. on Tue Jun 08, 2010 5:24 pm

baivong

avatar
Admin
Admin
Q: Thông thường: Kinh Thiên Bí

NPC nhận: Kim Vô Mệnh Tọa độ: 341.470
Nội dung: Tuần Kiểm và Thánh Mẫu đều bị khống chế như nhau, nhưng việc khống chế này có thể phá giải được vậy thì Ma Giới cũng chưa đến nỗi bị loạn. Hãy đến hỏi Thang Vô Dạng xem có cùng quan điểm với Kim Vô Mệnh không
- Nói chuyện với Kim Vô Mệnh
- Đến gặp Thang Vô Dạng

NPC trả: Thang Vô Dạng Tọa độ: 334.501
Phần thưởng:
- KN 5500, NT 1300
- 1 Tiên Thạch Toái Phiến.


Q: Thông thường: Thành Ma Đạo

NPC nhận: Hủ Định Tọa độ: 480.470
Nội dung: Để chứng minh sức mạnh bản thân, bạn đến phía Tây Thánh Ma Cung tiêu diệt 100 tên Ma Chấn Thiên.
- Gặp Hủ Định
-

NPC trả: Hủ Định Tọa độ: 480.470
Phần thưởng:
- Tiền 44500, KN 74000, NT 16500
- 1 Tiên Thạch Toái Phiến.


Q: Thông thường: Cuồng Ma Đạo

NPC nhận: Hủ Định Tọa độ: 480.470
Nội dung: Ma Đạo Khách lại gây nhiễu bạn hãy tiêu diệt chúng ở phía Đông Thượng Cổ Hoang Nguyên.
- Nói chuyện Hủ Định
- Tiêu diệt Cuồng Ma Đao ()

NPC trả: Hủ Định Tọa độ: 480.470
Phần thưởng:
- KN 66500, NT 11500.
- 1 Tiên Thạch Toái Phiến.


Q: Thông thường: Thần Binh

NPC nhận: Vô Song Tương Tọa độ: 479.523
Nội dung: Thần Binh đệ nhất thiên hạ Cực Kiếm Y Hoàng giờ đã vô chủ không biết lưu lạc nơi đâu, bạn đến tìm Thu Nghi Hương để biết thông tin về thanh kiếm này.
- Gặp Vô Song Tương
- Gặp Thu Nghi Hương

NPC trả: Thu Nghi Hương Tọa độ: 644.557
Phần thưởng:
- Tiền 35333, KN 408, NT 188
- 21 danh vọng, 30 Trung Quy Nguyên Tán.View user profile http://www.fmvi.org

Sponsored content


Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum