Vietnamese Forumotion
Vietnamese Forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Phát triển ứng dụng cho forumotion


You are not connected. Please login or register

Vị trí của NPC triệu gọi trùm tạp phiến.

Go down  Message [Page 1 of 1]

baivong

avatar
Admin
Admin
Dạo này có nhiều bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí, cũng như phụ bản để có thể triệu gọi các trùm tạp phiến. Vậy để các bạn có thể tìm và tiêu diệt các trùm tạp phiến, mình sẽ đưa vị trí và phụ bản để các bạn có thể tham khảo:

Xích Viêm Lãnh Chủ(Trùm Tạp Phiến số 1)


Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Ma Huyễn Thiên và trốn gần với Phiền Não Ma

Thạch Ma Vương(Trùm Tạp Phiến số 2)

Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Tiên Huyễn Thiên và trốn gần với Thiên Linh


Long Cốt Công Tước(Trùm Tạp Phiến số 3)

Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Bí Bảo Quật và trốn gần với Phong Nhất Kiếm

Tế Nhật Diên(Trùm Tạp Phiến số 4)


Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Thần Vô Cốc.
Để có thể triệu gọi trùm tạp phiến này các bạn phải tiêu diệt xong Boss thứ 3
Vị trí xuất hiện của NPC triệu gọi là ở gần Thần chi nhãn.

Thanh Thuỷ Long Thú(Trùm Tạp Phiến số 5)


Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Minh Nguyệt Cốc của Thần Nguyệt Cốc.


Địa Uyên Yêu Tướng(Trùm Tạp Phiến số 6)


Trùm tạp phiến này nằm ở tọa độ 397 552 của phụ bản Tiên Huyễn Thiên

Tất Li Thú(Trùm Tạp Phiến số 7)


Trùm tạp phiến này nằm ở tọa độ 397 552 của phụ bản Ma Huyễn Thiên

Nhiếp Tâm Ma(Trùm Tạp Phiến số 8)


Trùm tạp phiến này nằm ở gian phòng phía nam Hoàng Hôn Ca Kịch Viện thuộc phụ bản Hoàng Hôn

Huyết Luyện Yêu Phong(Trùm Tạp Phiến 9)

Để có thể triệu gọi trùm tạp phiến này các bạn phải tiêu diệt xong Boss thứ 4
Vị trí xuất hiện của NPC triệu gọi là ở gần Thần chi nhãn.

Lôi Nha(Trùm Tạp Phiến số 10)

Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Hoàng Hôn(Chương 3 - Phần 3) và trốn gần với Hoàng Hôn Vương - Thương Lực

Thâm Thuỷ Sát Thủ(Trùm Tạp Phiến số 11)


Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Hằng Nguyệt Cốc của Thần Nguyệt Cốc

Phi Sa Quái(Trùm Tạp Phiến số 12)

Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Bí Bảo Quật và trốn gần Hải Đạo Vương Lãng Phiên Thiên

Yêu Minh Trùng(Trùm Tạp Phiến 13)


Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Ma Vực Đào Viên và trốn gần Tị Thế Ma

Cửu Địa Yêu Vương(Trùm Tạp Phiến số 14)


Trùm tạp phiến này nằm ở 1 gian phòng nhỏ phía đông bắc(tọa độ 439 588) của phụ bản Hoàng Hôn(Chương 3 - phần 3)

Ma Giáp Huyền Vũ(Trùm Tạp Phiến số 15)

Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Ám Nguyệt Cốc của Thần Nguyệt Cốc

Cức Lôi Tử(Trùm Tạp Phiến số 16)

Trùm tạp phiến này nằm ở phụ bản Thiên Giới Luyện Ngục và trốn gần Ma Giáp Tôn GiảChúc các bạn thành công nhéView user profile http://www.fmvi.org

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum