Vietnamese Forumotion
Vietnamese Forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Phát triển ứng dụng cho forumotion


You are not connected. Please login or register

Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

Go down  Message [Page 1 of 1]

baivong

avatar
Admin
Admin
A
Ấu Mâu Chủy Kỳ Túc 359 424
Âu Vị Tinh 364 412
Ấu Phụ Chu 442 519 lv30
Ẩu Phu Chư 463 540, 442 519
Ác Độc Hành Thi 504 663
Ám Linh 433 519
Ám Ma 405 550
Ác Lang 280 320
Ác Lang Vương 221 314
Anh Hùng Vô Danh 435 550
Ác Độc Chi Thứ 372 517
Ác Đọc Thi Ma (lv 85): 161 811
Ác Quỷ Tiền Tiêu (rớt Hoạch bì, Miên tuyến)
Ám Linh 433 519
Ám Ma 405 550

B
Bạn Binh Khô Lâu 358 332 (Rớt Miên Tuyến)
Bị mị 215 329 (Quest Phòng tuyến - Tộc vũ bị mê hoặc)
Bào Xỉ (Boss lv26): 460 725
Bào hao Minh Sư: 103 783;221 733
Bão Bão Thỏ(75): Ám Hương Pha (?) tọa độ 660 602
Báo Đốm (mini boss-lv73): 665 562
Ban Lan Báo(boss 73): Tại chân núi Đào Hoa 670 562
Bạn Đồ Nghiêm Tự (Gian Tế Nghiêm Tự - mini boss lv 70): 569 556
Bán Giao Long (Bán Long Xà Phách Cư) mini boss lv 82 tọa độ 703 680 dưới nước
Bức Dực Man Ngưu (412 319)
Biên Chủng Thực Nhân Hoa 423 746
Bạch Nhãn Lang Vương 459 682
Bạch Nhãn Lang 468 673 (Rớt Thô Chế Bì)
Băng cốt man tướng (lv99): 346 1000
Bạch Lăng Trĩ (mini boss lv 78)678 553 ( khu vực Lộ Hoa Lĩnh)
Băng Giáp Yêu Cấp 89 (Thứ Cốt Chi Địa - 149 928)
Băng xuyên tử (lv 91): 128 992
Băng xuyên chiến sĩ (lv92): 123 1004
Bộ Xương Phi Hồ 488 901 (Dưới nước)
Biến Chủng Thứ Cầu 365 351
Bích Phù 365 462
Bích Huyết Hoa 321 376, 324 374
Bộ Xương Phi Hổ 488 901 (Dưới nước)
Bạo Ấn Dạo Lang 141 585
Biến Chủng Sài 370 770; 360 778 lv41 (rớt Móng Vuốt Nhọn)
Biến Chủng Thực Nhân Hoa 334 734;423 746; lv43 (rớt Axit mạnh)
Bác Mệnh Tù Đồ 470 376
Bác Mệnh Tù Đồ 470 376
Bạch Nhãn Lang 468 673 lv21 Thô Chế Bì
Bạch Nhãn Lang Vương 459 682 lv23
Bạn Binh Khô Lâu 358 332 Miên Tuyến
Biến Chủng Sài 360 778 41 Móng Vuốt Nhọn
Biến Chủng Toàn Quy 417 693(Dưới nước) lv21
Bia Của Tổ Tiên (NV Vạn Kiếp Thành): 661 928
Bích Không Đăng Hồn (lv45-trên trời): 644 545
Bài tập của Tam Trương (Nhiệm vụ "vương nhị không ăn trộm"): 518 663

C
Cửu Tinh Thiên Ngưu Vương 356 337
Cửu Tinh Thiên Ngưu 391 328
Cửu tử quỷ mẫu (BOSS LV?): 269 823
Cửu Vĩ Hỏa Hồ(85): Tại Phần Tâm Chi Địa (?) tọa độ 192 771
Cửu Chuyền Đang Xà: 369 356 (Tích Vũ Thành); 227 594 (Vạn hóa Thành)
Cửu Chuyển Đằng Xà 621 973 lv28
Cuồng Huyết Thi Ma 550 780; 549 776
Cự Phúc Độc Chu 568 754
Cự Khẩu Thực Nhân Ngư 663 844
Chi Mã 292 446, 368 684
Cuồng Bạo Thiết Giáp Sư Vương 411 501
Cuồng Lang Vương 550 697
Cuồng Dã Minh Lang (lv63) 605 398 (Hệ Thủy, khu vực Mê Vụ Tùng Lâm)
Cuồng Linh Thủ Lĩnh (mini boss lv 75): 397 754
Cường Hóa Đoạt Phách Minh Sư (lv75) 626 414 (khu vực Mê Vụ Tùng Lâm)
Cường Hóa Thiết Giáp Minh Thử (lv71) 639 458
Cương Hoa Sơn Miêu (mini boss lv71- nhiệm vụ Hiệp Đảm Nhân Tâm): 629 539
Cường Hóa Truy Hồn Minh Xà (lv71): 614 379
Cường Hoá Cuồng Dã Minh Lang (lv73) 658 461 (khu vực Mê Vụ Tùng Lâm)
Cận Thuỷ Tặc Xỉ 230 382
Cản Thị Giáo Chúng (lv64): 541 374
Côn Lôn Vương 433 556 (Tu chân Nguyên Anh)
Cốt long kỵ binh (lv85- hệ Kim) 212 865;
Cận Vệ Lang 337 902
Chân Thân Long Công Chúa (lv88-boss): 628 298
Chân Thân của Long Vương (lv 92-boss): 637 302
Chân Thân Long Thái Tử (lv 89-boss): 610 313
Chi Mã 292 446, 368 684
Chu Vương (rớt Lộ Hoàn)
Công Tượng Di Cốt 591 734 lv25
Cự Phúc Độc Chu 568 754 lv27
Cự Thạch Long Điệt 453 672 lv22 (rớt Thanh thảo, Tê giác)
Cực Lạc Điểu (lv73-trên trời): 681 550
Cú Mang Cấp 34 ( Lang Đồ Đằng Cốc - 331 551)
Cùng Kì Cấp 34 (Ngoại Ô Kiếm Tiên Thành - 453 912)

D
Du Thương Di Cốt 586 766
Dục hỏa phượng hoàng (LV85): 169 786
Dục Thánh Linh 311 436
Dực Hỏa Phượng Hoàng (lv85): 164 788
Dũng Chi Thủy Tinh 306 362
Di An Sách Lục 691 835 (chỗ thuyền chìm ở biển Vô Cực Hải)
Di thư của Lâm Tử Liên (nv Âm Mưu Nguyệt Dạ lv66): 609 396
Dị Vực Bạng Tinh (dưới nước - map thiên lệ thành) 360 534
Dị Vực Hải Quy và Dị Vực Hải Sinh Vật (Trụy Tinh Hồ) 329 527
Dong Nham Vương (boss lv 90): 110 732
Dị vực giải tốt (Trụy tinh hồ ) 335 529
Đa Cức Ngô Công Vương 591 734
Đằng Giáp Yêu Cấp 84 (Thương Mang Thảo Nguyên - 224 868)
Đào Hoa Yêu 217 446
Đa Bảo Hổ Tăng 638 831
Đóa Cốt Đồ Phu (204 846) cấp 89
Dung Nham Hỏa Tằm 489 646
Địa Ngục Chi Quang 529 742
Địa Quỷ Hội Binh 358 423
Địa Quỷ Tiểu Binh 500 715

Địa Ngục Chi Quang 529 742
Địa Quỷ Cung Thủ 535 772
Địa Quỷ Tiểu Binh 500 715 lv26 (rớt Nồng Súc Giao, Móng Vuốt U Minh)
Địa Sài Hành 493 680 lv27
Địa Ngu Cấp 30 (Long Chiến Chi Dã - 212 644)
Đại Hùng Hùng(80): Tại Vô Vi Thôn (?)
Đoạn Thủ Ki Binh Tướng Quân (lv 86): 159 808
Đoạt Phách Minh Sư (lv64) 625 419;' 615 412 (gần Mê Vụ Tùng Lâm)
Diệt Đính Thủy Tinh 658 709
Diệt Pháp Kim Luân (lv 88- dưới nước):273 865; 258 876
Dạ Hành Hung Sài 524 721
Diệp Ảnh Yêu Dao 285 459 lv19
Diệp thuẫn yêu linh: 535 324
Điệp Lan Yêu Tinh (lv61) 561 307; 512 309;
Điệp Lan Tinh Linh (lv72) 634 472 (hệ Mộc)
Đại Hoang Ngao 338 808
Đại Hoang Hung Ngao 337 872
Dung Nham Hoả Tàm 489 646 lv 27
Đại Hoang Ngao 353 799
Độc Giác Thiên Lang 377 815; 378 818; 377 815
Độc Giác Thiên Long (Sói) 380 821
Độc Vỹ Hạt 535 772
Độc Mộc Tiêu Tháp lv62: 553 310
Đa Bảo Hổ Tăng 638 831
Độc Thượng Oán Linh Thủ Lĩnh (lv66) 575 411 (xung quanh Oán Linh Môn)
Đóa Cốt Phù Du (lv89): 231 806
Đa Cức Ngô Công Vương 591 734
Dạ Hành Hung Sài 524 721 26 Thô Chế Bì + Nhuyễn Mao Bi
Dã Nhân Chiến Sĩ 159 622, 190 626; 173 606
Dã Nhân Cuồng Chiến Sĩ 416 436; 411 399 lv52
Dã Nhân Cuồng Xạ Thủ 416 436 lv52
Dã Nhân Xạ Thủ 190 626
Dã Nhân Thần Xạ Thủ 411 399
Đại Hoang Ngao 353 799
Diệt Đính Thủy Tinh 658 709
Diệt Đính Thủy Tinh Vương (lv37): 668 789
Điệt Định Thủy Tinh 664 708
Điệt Định Thủy Tinh Vương 700 762
Dị hinh Kim Lân 540 600
Dị Hình Thiên Túc Trùng 337 902, 322 887; 331 884 lv44 (rớt axit mạnh)
Dị Hình Thực Nhân Hoa 337 872; 363 842
Di thư Chiêm Huyết (nv Ác mộng lão binh): 106 664( đi vòng quanh đuôi bộ xương khủng long)View user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
E

G
Giao Lang 352 330

H
Hậu Thổ Long Điệt 455 695 lv23 (Sương Bách Thảo + Tê Giác)
Hư Chi Thổ Tinh 489 646 lv22 (rớt Vụn Nguyên Tố, Hoạch Bì)
Hiền Giả Mộ Bia 600 823
Hiền Giả Mộ Bia 600 823
Hỏa Chi Thần Kiếm số 2 524 928
Hỏa Diễm Thạch Trụ Cao Đài (Q Phi Hồng Chi Môn): 105 510
Hỏa Hồng Hôi Tẫn (quặng Q lv 82" Sự Phẫn Nộ Của Hôi Tẫn"): 164 783; 147 785; 138 795
Hoàn Hồn Thảo 580 523
Hành Thi (Quest ngọc hồng tích máu - Anh hùng trủng mật đạo - Hành Thi)
Hỉ Phụ Độc Chu 580 523
Hải Tặc Khô Cốt 645 820;640 815 (Rớt Nguyên bảo khiến người người mê mẩn)
Hải Sinh Linh Cô 678 894; 695 889
Hải Tặc Tà Ác 632 874; 629 881
Hấp Huyết Xa Vương 671 851
Hấp Huyết Biển Đức (lv62): 565 375.
Hủ Mộc Quái 370 770; 304 732;345 774 lv41
Hủ Độc Hành Thi 450 560 lv21 (rớt Hoàn chỉnh bì nang)
Hài Cốt Nam Tử 565 768
Huyền Thiên Ma Nhãn 434 413;426 409
Hoàn Hồn Thảo 580 523 (Nguyên Liệu)
Hoả Man Vu Giáo Chủ 456 401; 458 403
Hoả Man Vu Sứ Giả 432 405
Hoả Man Vu Thi Gia 456 401
Hoả Man Vu Đạo Sư 428 485 51
Hỏa Diễm Tinh Linh(lv84-trên trời): Tại Phần Tâm Chi Địa (?) tọa độ 118 766
Hỏa thượng oán linh thủ lĩnh (lv67) 535 473
Hóa thân của Lăng Phong (mimi boss lv 97): 280 975
Hào Huyết Lang Vương 324 891
Hào Điểu - boss 428 537 lv29
Hào Đào Cổ 224 338
Hồng Hoang Cự Mãng 582 989
Hồng Hoang Vương Mãng 694 931
Hoang Nguyên Lang Chu 497 926
Há Khẩu thực nhân ngư 670 850
Há Khẩu Vệ Nhân Ngư 682 817, 668 827
Hành Thi - (Anh hùng trủng mật đạo)
Hào Huyết Lang Vương 313 897 50
Hiền Giả Mộ Bia 600 823
Hiệp dực phi hồ [lv34]: 571 561
Hiệp dực linh hồ [lv37]: 634 841
Hộ Pháp Minh Quang 529 742
Hộ vệ Quỷ Hỏa 401 521 (Anh Hùng Trủng Mật Đạo)
Hổ Thiên Quân 311 582;315 581
Hổ Văn Chu Vương 569 540; 571 541
Hổ Văn Độc Chu 574 582; 574 535
Hổ Vằn Độc Chu 570 637
Hô Khiếu Long Thứu (lv72- trên trời): 647 494( rớt Bàn Đào Quả)
Hoài Hương Tạc Xỉ Thú 626 839
Hoang Nguyên Lang Chu 478 925
Hoành Hoành Cơ Quan Giải 626 839
Hoành Thiên Dực Long 616 824; 631 863 (Cỏ Giáng Chu)
Học Đồ Hỏa Man Vu 455 695 (Rớt Ti Tuyến, Túi Da Hoàn Chỉnh)
Hợi Quy 542 607 lv23 (boss)
Hòn Đá (Quest Tiếng Gió Phi Hổ) 446 672
Hỗn Thế Minh Ngưu lv 61 (539 339)

IView user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
G
Giao Lang 352 330

K
Kích Lưu Toàn Quy 307 434(rớt thanh thảo)
Khi Phu Độc Chu 582 558 ; 580 523
Kiếm Cô 525 928
Khinh Cá Man Vu 660 928
Kim Tinh Công Chủ & Kim Tinh Thị Nữ:493 311 (rớt nguyên tố toái phiến)
Kim Tinh Nữ Nô: 480 351 (rớt nguyên tố toái phiến)
Kim Tinh Linh Kiếm (lv73): 662 586
Kim Tinh Chiến Giáp (lv 74): 671 458; 675 447
KimTinh Thú (Boss lv 90): 150 772
Kim Hoàn Xà 252 433
Kim Giáp Sơn Miêu 348 828
Kim Giáp Yêu Cấp 81 (Tịch Mịch Hải - 269 874)
Kim Giáp Miêu Vương 348 828
Kim Cương (lv ??? - Boss): 252 829
Khô Mộc Phùng Xuân 350 898;358 888
Khắc Độc Chi Thứ 372 508
Khỉ lệ Bạch Liên 423 519 (Hoa sen trắng)
Kỳ Diệu Quả: 680 614

L
Lưỡng Lê Toàn Quy (cấp 8): 280 392
Lưỡng Thê Toàn Quy Vương 282 390
Lệ Giả Mộ Bia 600 823
Lam Trù Giới Ngư 658 709
Lam Trù Giới Ngư Vương 697 759
Lang Yêu Trường Cung Phủ 379 515
Lăng Điệp Tinh Linh (lv80-trên trời): 652 518(Đào Hoa Ô); 617 377 (Thủy Lệ Hồ)
Lần đầu thử cánh 324 427,30
Liệt Diễm Hỏa Tâm 565 739 lv26 (rớt Mật Trấp)
Liệt Diễm Thủ Hộ (lv84): 146 771
Liệt Diễm Chiễn Sĩ (lv85): 180 794
Linh Hồn Phi Hổ Thú(Nhảy từ hòn đã xuống nước) 445 669
Lưỡng Thê Toàn Quy Vương 282 390
Lưu Lang Thu Thu 224 366
Long Nữ (lv 76- dưới nước): 694 662
Long Cung Giải Tướng (lv 87- dưới nước):647 331
Long Cung Hà Binh (lv87): 629 330
Long Cung Bạng Tinh (lv86):634 327
Long Cung Thủy Tinh (lv87): 608 328; 615 323
Long Cung Thần Tiên Ngư (lv 85):665 305- Cẩn thận chiêu Phong Ấn của nó
Long Tử Long Cung (lv89): 646 306
Long Nữ Long Cung (lv88): 626 308; 639 305;
Loa Toàn Mộc (bông hoa nhiệm vụ "Vất vả nấu rượu" lv 74): 624 565View user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
M
Mê Thất Bạch Cốt 537 967
Ma Khoáng Thủ Vệ 190 736 83
Ma Nham Thủ Vệ (lv83): 166 736, 149 746
Ma Khoáng Thủ Vệ (lv 83): 195 738
Ma Tinh Thủ Vệ (lv 83 - Phần Tâm Chi Địa)132 725
Man Vu Tế Tư 499 360
Man Vu Thị Giả 483 365
Mãnh Độc Hành Thi 468 673 (rớt Ti Tuyến, Túi Da Hòan Chỉnh)
Mật Lâm Ấu Phong 230 360
Mật Lâm Cuồng Phong 270 484
Mật Lâm Hung Miêu 288 335
Mật Lâm Miêu Vương 224 338
Mật Lâm Sơn Miêu 280 320
Mị Yêu -(Ma Thiên Nhai - 412 538) boss lv30
Minh Phù Chi Quang 529 742
Minh Lang Chi Vương 570 760
Minh Ngưu Chi Vương 163 651
Minh Sư Chi Vương 406 524
Minh Thử Chi Vương 445 404
Minh Trư Chi Vương 496 321
Minh Nha Chiến Sĩ (lv 77-trên trời): 626 385
Minh Nha Thống Lĩnh (lv79-trên trời): 612 368 cấp 79-Tấn công phép hệ Kim.
Minh Hổ Chi Vương (Q tu chân lv 49): 344 560
Mộ Nữ Nhân 602 794
Mộc Linh Thực 447 408

N
Ngân Ba Yêu Đao 560 592
Ngân Hoàn Xà 252 433
Ngạnh Bì Khủng Thú 285 459 lv19 (rớt Chi Nhân)
Nghệ Chi Di Cốt 552 754, 568 754 lv27
Nghi Chi Thủy Tinh 246 345
Ngư Võng Yêu Chu Vương 582 600
Nhân Lang Chiến Sĩ 455 695 lv24
Nhân Lang Xạ Thủ 455 695 (Rớt Miếng Thịt U Minh, Nồng Súc Giao)
Nhân Lang Cung Thủ 299 459 lv20
Nham Giáp Yêu Cấp 83 (Cổ Trường Thành - 286 814)
Nhuận Chi Thổ Tinh 217 446
Nhược Lan Nhụy 580 770 (Trên tháp cạnh Tiểu Thiến)
Ngẫu nhiên thảo (cây thuốc nv lv 60) 568 403

O
Oán Độc Giả (lv 65 - boss): 548 467
Oán Linh Chiến Sĩ (lv69): 555 465 (Xung quanh Oán Linh Môn)
Oán Linh Tháp (lv68) : 586 442
Oán Linh Tháp (lv87) : 200 860
Oán Linh Thị Hồn Giả- mini boss lv 66 hệ Mộc : 507 394

P
Phục Sinh Thổ Tinh 524 721 lv 26
Phù Dung Minh Quang 305 345 (Trên không)
Phương Thanh Tử 561 765 (Boss)
Phá Quân Ngô Công 524 721, 500 715
Phá Quân Ngô Công Vương 588 795 lv27 (rớt Mật trấp; Độc Giác; Chanh Ngọc; Đề Luyện du)
Phản Qua Hạt 545 508, 570 537
Phi Thiên Minh Hổ (lv 64): 563 327
Phi Thiên Trư:Lân Thủy(12 tiếng 1 lần) 408 638
Phi Thiên Hóa Xà 336 772;360 773;363 715 lv40 (ở gần Kiếm Tiên Thành và Vạn Hóa Thành)
Phiêu Lưu Đăng Yêu (lv 79- dưới nước): 672 649
Phi Hồ Thú Chi Hài 488 901 (dưới nước) .
Phong Ấn Chi Ngọc Bình 660 797 (Quest Thất dụ phong ấn ngọc bình)
Phong Ấn Đao 171 624
Phong Chi Thổ Tinh 207 473
Phiến Vũ Phi Hồ 253 343
Phiến Vũ Linh Hồ 253 343
Phản Quả Hạt 570 637
Phần Thiên Châu ( Q phá trận của Mộc Hỏa Thôn Trưởng): 101 784
Phát Âm Minh Xà 253 343
Phệ Huyết Sư 311 582
Phệ hồn thủy tinh (lv87 hệ thủy): 147 869 rớt nguyên tố chi thạch. nguyên tố chi quang và Chi ma du)
Phục Cứu Giả (lv 65 - boss):579 482
Phù dao cơ quan bằng (chim lv 48 ) 153 531; 126 586 (Rớt nguyên tố kết tinh)
Phù Chú Nhất 566 436
Phù Chú Nhị 577 443
Phù Chú Tam 578 450
Phù Chú Tứ 587 453
Phù Chú Ngũ 593 444
Phù Chú Lục 583 431
Phù Chú Thất 585 435

T
Tác Mệnh (Tác Mệnh Phạm Âm) (lv89 -Boss):275 864
Tam nhãn man quỷ: 420 335
Tiêm Chủy Kỳ Túc Vương 221 314
Tiểu Diệp Phong 352 355
Thị Huyết Yêu Chu Vương 600 823
Truyền Đạo Hỏa Man Vu 455 695 (Rớt Túi Da Hoàn Chỉnh)
Trung Sơn Lang 468 673 (Rớt Móng Cùn)
Thiết Chuẩn 230 360
Thanh Ngưu Lôi Ma Vương 124 683
Thanh Chi Thủy Tinh 279 358, 224 338
Thanh Hồ Toàn Quy 260 363
Thanh Hồ Toàn Quy Vương 246 345
Thanh Y Tử(Anh hùng trủng mật đạo) lv45
Thạch Hống Chiến Sĩ 442 519 lv30 (rớt Nguyên tố toái phiến)
Thạch Hống Dũng Sĩ 505 610 (rớt Nguyên tố toái phiến)
Thạch Hống Khôi Lỗi 478 603 29
Thạch Hống Vệ Sĩ 487 585 Nguyên tố toái phiến
Thạch Nguyên Lang Vương 177 675 (Rớt Xương Thú, Móng vuốt nhọn)
Thạch Truỳ Khủng Hạt 284 446 19
Thạch Tượng Thủ Hộ (lv88): 251 864; 238 883
Thảo Nguyên Man Yêu (lv81): 224 794; 217 781
Thâm hải tích lịch(lv 59) : 684 896
Trầm Luân Chi Vũ (lv 90-trên trời): 231 866
Thánh Âm Thiên Tốc (lv57) 698 891
Thái Dực Long Thứu (lv72 - trên trời- ở dốc Ám Hương Pha): 651 585
Thần Tiên Ngư (lv 80) 631 590
Thiên Dực Phi Nô 270 484
Thiết Giáp Kiêu Tướng 650 863
Thuật Sĩ Khô Cốt 548 755
Thuật Sĩ Không Xương (Quest Sáo Trúc Thẩm- Anh Hùng Trủng Mật Đạo)
Thực Nhân Độc Chu Vương 328 752
Thực Xà Điêu 252 433
Thực Xà Điêu Vương 217 446
Thủy Thủ Khô Cốt 623 718
Thủy Bảo Chi Sương 659 798 lv17
Thủy Tinh Nữ Vu 540 600
Tạc Xỉ Tướng Quân 626 839
Thị Huyết Chu Yêu Vương 616 843
Thiên niên đằng xà lv50: 110 665 (trên trời)
Tự Ti Chi Thứ 550 697
Tường Man Xạ Thủ 345 774
Thứ Trư Cung Thủ 145 599
Thứ Trư Yêu Nhân 449 688
Thứ Trư Yêu Nhân Vương 465 688, 455 695 lv24(Rớt Móng Cùn, Thô Chế Bì)
Thứ Trư Đao Khách (124 622) cấp 47 ( có rớt móng vuốt nhọn )
Thứ Trư Ma Đao Khách lv49: 165 661
Truy Hồn Phu Chư 483 364
Tuyệt Địa Linh Hồ (lv60) 480 352
Tuyệt Địa Phi Hồ lv54 663 992, ngoài ra ở khu vực phía Nam Vạn Kiếp Thành và phía Nam Kiếm Tiên Thành
Tuyệt tình yêu đao (lv55 - Triệu đề đảo):705 900 (NV Tầm long 5x-Cường toan; rơi Độc dịch TL 6x và Hợp thành du)
Tà Ác Thụ Bì 498 677
Tà Ác Thụ Căn 487 585, 505 610
Thiên Niên Đằng Xà 122 628
Thiết Thụ Khai Hoa 336 777;328 752; 358 872
Thương Tâm Cổ 372 508
Tuần Dã Miêu Vương 388 552
Tuần Thiên Phi Nô: 595 727
Tuần dã sơn miêu: 332 541
Tuần Hải Dạ Xoa (Boss lv 75) : 690 950
Tuần Hài Bạng Tinh (lv76-dưới nước): 653 635
Tạc Xỉ Tướng Quân 626 839
Tay Nải 560, 646, 29
Tha Đao Hạt Vương 478 603 29
Thị Huyết Chu Yêu Vương 616 843
Thị Huyết Cuồng Sa 657 925 (Xương thú - rất nhiều)
Thị Huyết Sa Hậu 659 962
Thị Huyết Yêu Chu Vương 600 823
Thi Thể Của Mục Thiết: 156 770
Thiên Dực Phi Nô 270 484
Thiết Chuẩn 230 360
Thiết Giáp Kiêu Tướng 650 863
Thiết Thụ Khai Hoa 304 732 43
Thổ Chi Bảo Tương (Anh Hủng Trủng) 408 548
Thổ Thượng Oán Linh (lv62): 572 390
Thổ Thượng Oán Linh Thủ Lĩnh (lv66): 538 415 (xung quanh Chi Thạch Trại)
Thôn Thiên Đao Lang (nv sách thần dụ số 4) bos lv52: 170 595
Thôn Thiên Thục Nhân Ngư (lv 88 - dưới nước): 275 863
Thông Linh Hổ (lv 61): 524 317; 544 297 [rớt nước lọc]
Thú Liệp Sơn Miêu 489 646 lv21(Rớt Yên Môi)
Thủ Vệ Khô Cốt 570 742
Trục Nhật Thải Thứu (Thái Thứu) 680 533; 686 541
Thuật Sĩ Khô Cốt 548 755
Thuật Sĩ Không Xương - Anh Hùng Trủng Mật Đạo)
Tiêm Chủy Kỳ Túc Vương 221 314
Tiểu Diệp Phong 352 355
Tiết Độc Giả (lv 65-boss): 563 472
Tinh Nhuệ Cuồng Dã Minh Lang 294 736 81
Tinh Tuệ Hỗn Thế Minh Ngưu (lv81): 237 773 (Đông Nam Hồ Cơ Thôn)
Tinh Duệ Cuồng Dã Minh Lang (lv 81): 279 788
Tinh Nhuệ Đoạt Hồn Minh Sư(lv82): 204 735
Tinh Tuệ Phi Thiên Minh Hồ (lv82): 223 779
TInh Nhuệ Cuồng Dã Minh Lang (lv81): 267 761
Tinh Nhuệ Đoạt Phách Minh Sư (lv82): 228 730
Tinh Duệ Đoạt Phách Minh Sư (lv82): 215 712
Tóc của Mãn Hồng 459 581
Trầm Tích 459 581 (Quest Thử Thách Của Mãn Hồng)
Trọc Chi Thủy Tinh 260 363
Trung Sơn Lang 468 673 21 Móng Cùn
Trường Giác Khủng Thú 299 459 lv20
Trường Man Chiến Sĩ 322 334
Trường man thám tử 322 334
Trường Man Thần Xạ Thủ 120 573; 141 543
Trường Man Xạ Thủ 423 746
Trường Thoái Độc Chu (Rớt Nước Ngọt) 420 560
Trường Thối Độc Chu 418 558 30
Trường Thủ Thái Thứu (lv 82): 265 711
Trường Đao Quỷ Tướng (boss lv 91-Q lv 85 ,thần du số 12):117 816
Trường Giác Khủng Thú (lv20): 313 469 (rớt thanh thảo)
Truy Hồn Phu Chư 483 364
Truy Vân Thái Thứu (lv76 - chim trên trời): 641 424
Truyền Đạo Hỏa Man Vu 455 695 Túi Da Hoàn Chỉnh
Trục Nhật Thái Thứu (lv76 - trên trời): 672 509
Tường Man Xạ Thủ 363 715 lv41
Tướng Quân Thái Trận phía bắc ngư thôn
Thâm Hải Cự Long (boss lv 60) 693 932
Thần Tiên Ngư(80): Tại Đào Hoa Ổ (Dưới nước) tọa độ 631 590
Toái thi thiên túc vương: 665 977 [xung quanh khu vực Vạn Kiếp Thành]
Tự Linh Chiến Tướng (lv79): 669 597
Tuyết bộc âm ảnh( boslv 95): 255 1008
Tu Chân 69: Thanh Linh Tôn (677 466)

Q
Qua Lưu Toàn Quy Vương 262 354
Quý Nhân Di Cốt 535 772

R

S
Sâm Sâm Lang 207 473
Sâm Sâm Lang Vương 285 459 19
Sơn Lang Chiến Sĩ 514 722;524 721 lv26 (rớt Độn Trảo)
Song Đao Thiên Trúc Tùng 565 739 26 Mật Trấp +Đề Luyện Du +Độc Giác, Nước ngọt
Sư Thiện Quân 343 575
Sơn Viên Lấo Yêu (lv75 -mini boss): 615 618View user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
U
U Minh Cư (Về điểm dịch chuyển Tổ Long Thành, kế bên Sứ giả dịch chuyển là cục đá, bạn nhấp vào, chọn U Minh Cư)
U Hồn Tháp 524 971
U Minh Lão Yêu - boss 526 527
U Minh Long Vương (lv 90-boss): 620 299
U Minh Quỷ Hỏa 394 382

V
Vấn Kính Hạt 285 459 lv19
Vấn Kính Hạt Vương 299 459 lv20
Vô Danh Tiên Thú 215 329 (Quest Phòng tuyến)
Vạn Pháp Kim Lân (lv58, dưới nước) 703 889 (rớt tử lưu ly, thanh nga bội và Linh Chi)
Viễn Chinh Địa Quỷ Xạ Thủ 158 673
Viễn Cổ Thạch Quái (boss lv 85): 140 766
Viêm Giáp Yêu Cấp 85 (Phần Tâm Chi Địa - 164 779)
Vọng Hải Tạc Xỉ Thú 640 815
Vọng Hải Đao Long (lv78): 620 398 (khu vực Mê Vụ Tùng Lâm)
Vũ Khúc Ngô Công 456 684 lv24

X
Xà Cốc Địa Quỷ Vương 623 718
Xà Cốc Huyết Lang 586 766, 580 770
Xá Lị Miêu Vương 304 732 42 Hoạch Bì
Xa Nanh Thứ Vị 217 446
Xà Nanh Vị Vương 207 473
Xỉ Mạn Tham Tướng 487 585 lv31
Xích Đầu Thiên Túc Trùng 584 525
Xích sắc phi long 182 647
Xuyên Sơn Điêu 208 546
Xuyên Vân Hóa Xà (lv41): 438 854; 355 455 (Cạnh Lạc An Thôn)


Y
Yến Sinh - boss 475 676 32
Yểu Điệu Sơn Quỷ 593 736 lv25
Yêu Hổ Thư Kích Vương 332 576
Yêu Lang Chiến Sĩ 505 610
Yêu Lang Cuồng Chiến Sĩ 623 718
Yêu Lang Thần Xạ Thủ 487 585
Yêu Lang Thống Lĩnh 440 552 53
Yêu Lang Xạ Thủ(lv28): 552 754; 536 763
Yêu Linh Thủ Lĩnh (lv 85- mini boss) : 457 445
Yêu Ngưu Ám Sát Vương 483 365
Yêu ngưu pháp vương(lv 59)429 302
Yêu Ngưu Bách Phu Trưởng 159 665
Yêu Ngưu Nô Bộc 600 773
Yêu Ngưu Nô Phó (Huyết Ngọc Bội) 580 770
Yêu Ngưu Thiên Phủ Trưởng 447 470
Yêu Ngưu Thư Kích Thủ 425 478 51
Yêu Ngưu Thuật Sĩ 415 355, 440 358
Yêu Ngưu Tiểu Binh 450 560 lv29
Yêu Ngưu Cung Thủ 310 860
Yêu Ngưu Thần Xạ Thủ lv49: 144 675
Yêu Ngưu Lâu La 310 860
Yêu Ngưu Vu Sư 499 360
Yêu Ngưu Sát Thủ (lv53) 412 532
Yêu Ngưu Dũng Sĩ (lv48): 169 651
Yêu Ngưu Đồ Sát (lv 85 -mini boss) : 551 389
Yêu Sư Cuồng Chiến Sĩ 272 564
Yêu Sư Cung Thủ - Yêu Sư Lâu La (335 841): xung quanh các trại của Tô Mộc Nhĩ Doanh
Yêu Thử Cuồng Chiến Sĩ 454 407
Yêu Ngưu Chủ Tế Sư LV56: 444 354
Yến Sanh Cấp 32 (Khoáng Trường - 475 677)

BOSS CẤP 2X ĐẾN 7X
Hợi Quy Cấp 23 (Tổ Long Thành Nam - 540 607)
Bào Xỉ Cấp 26 (Bạch Hổ Lĩnh - 457 732)
Cuồng Huyết Thi Ma Cấp 26 (Bích Đào Lâm - 547 759)
Hào Điểu Cấp 29 (Ma Thiên Nhai - 426 532)
Địa Ngu Cấp 30 (Long Chiến Chi Dã - 212 644)
Mị Yêu Cấp 30 (Ma Thiên Nhai - 412 538)
Phương Thanh Tử Cấp 32 ( Bích Đào Lâm - 556 767)
Yến Sanh Cấp 32 (Khoáng Trường - 475 677)
Cú Mang Cấp 34 ( Lang Đồ Đằng Cốc - 331 551)
Cùng Kì Cấp 34 (Ngoại Ô Kiếm Tiên Thành - 453 912)
U Minh Lão Yêu Cấp 35 (U Lan Cốc - 523 522)
Lão Ngoạn Cấp 42 (Thương Kì Sâm Lâm - 435 720)
Minh Lang Chi Vương Cấp 42 (Bích Đào Lâm - 563 763)
Tần Lăng Tướng Quân Cấp 45 (Ngọc Toái Than - 637 878)
Hào Huyết Lang Vương Cấp 50 (Phá Trận Bình Nguyên - 310 893)
Minh Ngưu Chi Vương Cấp 50 (Long Chiến Chi Dã - 164 648)
Hổ Thiên Quân Cấp 52 (Tuyệt Long Pha - 312 579)
Long Thiên Quân Cấp 52 (Tuyệ Long Pha - 329 589)
Sư Thiên Quân Cấp 52 (Tuyệt Long Pha - 342 580)
Xích Sắc Phi Long Cấp 55 (Long Chiến Chi Giã - 182 646)
Thanh Ngưu Lôi Ma Vương Cấp 55 (Phi Lai Trấn - 122 678)
Minh Thử Chi Vương Cấp 55 (Vũ Vương Pha - 449 404)
Thâm Hải Cự Long Cấp 60 (Vô Cực Hải - 699 975)
Huyền Thiên Ma Nhãn Cấp 60 (Vũ Vương Đỉnh - 438 419)
Minh Hổ Chi Vương Cấp 60 (Phi Ưng Bảo - 345 567)
Minh Sư Chi Vương Cấp 60 (Ma Thiên Nhai - 411 521)
Cuồng Bạo Thiết Giáp Sư Vương Cấp 62 (Ma Thiên Nhai - 416 505
Thông Bối Viên Vương Cấp 65 (Vũ Vương Pha - 480 382)
Minh Trư Chi Vương Cấp 65 (Hắc San - 492 323)
Oán Linh Thị Hồn Giả Cấp 66 (Vân Mộng Lĩnh - 510 396)
Vạn Xà Chi Vương Cấp 68 (Vô Danh Đảo - 673 677)

BOSS CẤP 7X ĐẾN 12X
Cửu Thần Thiên Trập Cấp 70 (Thái Cực Than - 578 984)
Tác Lôi Cấp 70 (Oán Linh Chiểu Trạch - 588 436)
Cương Nha Sơn Miêu Cấp 71 (Đào Hoa Ổ - 625 535)
Cừu Anh Cấp 72 (Oán Linh Chiểu Trạch - 541 490)
Huyền Linh Cấp 72 (Oán Linh Chiểu Trạch - 549 484)
Ban Lan Báo Cấp 73 (Lộ Hoa Lĩnh - 670 562)
Sơn Viên Lão Yêu Cấp 75 (Ám Hương Pha - 615 618)
Tuần Hải Dạ Xoa Cấp 75 (Vô Cực Hải - 701 934)
Nho Từ Cấp 79 (Vô Vọng Hải - 649 346)
Kim Giáp Yêu Cấp 81 (Tịch Mịch Hải - 269 874)
Bán Long Giao Cấp 82 (Vô Vọng Hải - 699 679) ( Bán Long Cự Xà )
Nham Giáp Yêu Cấp 83 (Cổ Trường Thành - 286 814)
Đằng Giáp Yêu Cấp 84 (Thương Mang Thảo Nguyên - 224 868)
Viêm Giáp Yêu Cấp 85 (Phần Tâm Chi Địa - 164 779)
Bào Hao Minh Sư – Li Li Thảo Nguyên Cấp 87 (221 731)
Bào Hao Minh Sư – Phần Tâm Chi Địa Cấp 87 (102 789)
Long Cung Long Nữ Cấp 88 (Vô Vọng Hải - 630 312)
Băng Giáp Yêu Cấp 89 (Thứ Cốt Chi Địa - 149 928)
Long Cung Long Tử Cấp 89 (Vô Vọng Hải - 647 309)
Long Thái Tử Chân Thân Cấp 89 (Vô Vọng Hải - 609 313)
U Minh Long Vương Cấp 90 (Vô Vọng Hải - 609 313)
Dong Nham Chi Vương Cấp 90 (Phần Tâm Chi Địa - 113 739)
Kim Tình Thú Cấp 90 (Phần Tâm Chi Địa - 146 778)
Thực Nhân Ma Thu Cấp 90 (Xà Hạt Cốc - 251 491)
Long Vương Chân Nhân Cấp 92 (Vô Vọng Hải - 635 306)
Trầm Thủy Thú Cấp 95 (Kịnh Hồng Lĩnh - 197 421)
Chu Tước Cấp 95( Kinh Hồng Lĩnh - 205 426)
Côn Lôn Vương Cấp 100 (Thông Thiên Hồ - 434 533)
Phong Sa Chi Vương Cấp 120 (Phong Sa Cốc - 181 337)
Cửu Tử Quỷ Mẫu Cấp ? (Cổ Trường Thành - 264 821)
Tuyết bộc âm ảnh( boslv 95): 255 1008Các Boss khác

Oán Linh Thú

Minh Lang Chi Vương Cấp 42 (Bích Đào Lâm - 563 763)
Minh Ngưu Chi Vương Cấp 50 (Long Chiến Chi Dã - 164 648)
Minh Thử Chi Vương
Cấp 55 (Vũ Vương Pha - 449 404)
Minh Hổ Chi Vương Cấp 60 (Phi Ưng Bảo - 345 567)
Minh Sư Chi Vương
Cấp 60 (Ma Thiên Nhai - 411 521)
Minh Trư Chi Vương Cấp 65 (Hắc Sơn - 492 323)

Thần Dụ
Hổ Văn Chu Vương Cấp 38 (U Lan Cốc - 570 541)
Tà Ác Hải Tặc Cấp 44 (Ngọc Toái Than - 629 868)
Độc Giác Thiên Lang Cấp 48 (Phá Trận Bình Nguyên - 382 822)
Thôn Thiên Đao Lang Cấp 52 (Lạc Nhật Cao Nguyên - 171 596)
Thị Huyết Sư Cấp 57 (Tuyệt Long Pha - 310 582)
Bức Dực Man Ngưu Cấp 61 (Hắc Sơn - 406 323)
Song Chùy Minh Thử Cấp 66 (Vân Mộng Lĩnh - 539 360)
Tà Nhãn Cấp 71 (Oán Linh Chiểu Trạch - 630 409)
Tụ Linh Chiến Tướng Cấp 79 (Ám Hương Pha - 670 600)
Phệ Huyết Sư(lv57): 311 582
Trường Đao Quỷ Tướng (117 816 ,Q lv 85 ,thần du số 12 )

Du Đãng
Du Đãng Khủng Thú Cấp 35 (Thông Thiên Hồ - 448 546)
Du Đãng Kim Thiền (lv 50 ): 150 662
Du Đãng Hoa Thú Cấp 60 (Hắc Sơn - 497 354)
Du Đãng Tiên Hồ Cấp 70 (Oán Linh Chiểu Trạch - 570 456)
Du Đãng Lục Hành Long Cấp 80 (Đào Hoa Ổ - 653 529)
Du Đãng Diệm My (lv90 ): 162 970 (Thứ Cốt Chi Địa)
Du Đãng Ban Lan Báo Cấp 100 (Sa Mạc Hải - 121 451)

Một số NPC khó nhớ tọa độ

Kim Diệu Xích Hà Đạo Trưởng ( Bích Đào Lâm): 598 766
Mộc Diệu Liễu Sanh Vụ Ẩn ( Ngư thôn): 655 856
Hỏa Diệu Dị Vực Nhân (Thanh Long Loan): 642 614
Thủy Diệu Mộc Thiếp Nhi (Nhược Thủy Chi Nguyên): 126 496
Thổ Diệu Triển Hồng (Ngoại Ô Tầm Mộng Cảng): 611 373
Thiên Cơ Thượng Nhân (Đạp Kiếm Sơn Trang): 427 457View user profile http://www.fmvi.org

Sponsored content


Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum