Vietnamese Forumotion
Vietnamese Forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Phát triển ứng dụng cho forumotion


You are not connected. Please login or register

Kỹ năng Vu Sư - Thích Khách

Go down  Message [Page 1 of 1]

1code Kỹ năng Vu Sư - Thích Khách on Tue Jun 08, 2010 5:12 pm

baivong

avatar
Admin
Admin

Bảng kỹ năng

(theo thứ tự từ trái qua phải)

1. Hệ Thủy

Trùng Kích Thuật
Giới thiệu kĩ năng: Kĩ năng bẩm sinh của Vu Sư, gây sát thương hệ Thủy, đồng thời có xác suất khiến mục tiêu giảm tốc độ. Max cấp 10 có 50% xác suất giảm 40% tốc độ của mục tiêu trong 8s.

Thời gian chuẩn bị: 0.5s
Thời gian thi triển: 1.5s
Thi triển lại sau: 3s
Cấp tu chân: Trúc Cơ
Cấp học: 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45.


Hắc Vu Chú
Giới thiệu kĩ năng: Nâng cao cấp tấn công đồng thời giảm cấp Phòng Ngự của bản thân. Max cấp 10 tăng 22 cấp Tấn công, giảm 11 cấp Phòng Ngự, kéo dài trong 15 phút.
Lưu ý: Hắc Vu Chú và Bạch Vu Chú không thể đồng thời kích hoạt.


Thời gian chuẩn bị: 1.0s
Thời gian thi triển: 1.4s
Thi triển lại sau: 8.0s
Cấp tu chân: Linh Hư
Cấp học: 9,14,19,24,29,34,39,44,49,54.

Kích Lưu Thuật
Giới thiệu kĩ năng: Ngưng tụ Thủy khí, trong vòng 15s gây sát thương phép thuật cơ bản.

Thời gian chuẩn bị 0.9s
Thời gian thi triển: 1.3s
Thi triển lại sau: 15.0s
Cấp Tu chân: Hòa Hợp
Cấp học: 19,24,29,34,39,44,49,54, 59, 64

Sinh Mệnh Khí Bào
Giới thiệu kĩ năng: Duy trì hồi phục % lực tấn công phép thuật của đồng đội trong phạm vi nhất định, hồi HP cho bản thân. Max cấp 10, hồi 30% lực tấn công pháp thuật của đồng đội trong 15m, hồi phục 1000 sinh mệnh.

Thời gian chuẩn bị: 1.5s
Thời gian thi triển: 2.0s
Thi triển lại sau: 30.0s
Cấp Tu chân: Hòa hợp
Cấp học: 24,29,34,39,44,49,54, 59, 64, 69

Khí Bạo Thuật
Giới thiệu kĩ năng: Gây sát thương hệ Thủy cho kẻ địch trong phạm vi 8m, thêm % lực tấn công trang bị, đồng thời giảm tốc của mục tiêu. Max cấp 10 tăng 200% lực tấn công trang bị, 92% xác suất giảm 80% tốc độ của mục tiêu trong 5s.

Thời gian chuẩn bị 1.5s
Thời gian thi triển: 1.5s
Thi triển lại sau: 8.0s
Cấp Tu chân: Nguyên Anh
Cấp học: 29,34,39,44,49,54, 59, 64, 69, 74.

Lãnh Ngưng Thuật
Giới thiệu kĩ năng: Là kĩ năng tấn công hệ Thủy của Vu Sư, gây sát thương hệ Thủy cho mục tiêu, đồng thời có tỉ lệ định thân nhất định. Max cấp 10 có 60% xác suất định thân trong 4s.

Thời gian chuẩn bị 1.0s
Thời gian thi triển: 2.0s
Thi triển lại sau: 8.0s
Cấp Tu chân: Không Minh.
Cấp học: 39,43,47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75

Sinh Mệnh Trán Phóng
Giới thiệu kĩ năng: Tăng giá trị sinh mệnh của mục tiêu, đồng thời giúp tăng hiệu quả hồi phục HP do dược phẩm và kĩ năng, giảm thời gian hồi Hộ Thân Phù. Duy trì trong 90s

Thời gian chuẩn bị: 0.8s
Thời gian thi triển: 2.2s
Thi triển lại sau 90.0s
Cấp Tu chân: Không Minh
Cấp học: 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80

Nhiếp Hồn Thuật
Giới thiệu kĩ năng: Làm rối loạn tinh thần của mục tiêu, kéo dài % thời gian thi triển của mục tiêu, duy trì 12s.

Thời gian chuẩn bị 1.6s
Thời gian thi triển: 1.2s
Thi triển lại sau: 30.0s
Cấp Tu chân: Lí Sương
Cấp học: 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85

Triều Tịch Tinh Linh
Giới thiệu kĩ năng: Tăng lực tấn công phép thuật của bản thân, duy trì trong 15s. Trong vòng 6s, tốc độ thi triển của các kĩ năng sẽ nhanh hơn.
Lực tấn công phép thuật của kĩ năng này sẽ tăng khi kết hợp với kĩ năng Thải Hồng Chúc Phúc của Tinh Linh.


Thời gian chuẩn bị 0.6s
Thời gian thi triển 1.6s
Thi triển lại sau 60s
Cấp Tu chân: Độ Kiếp
Cấp học: 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86

Thủy Bộc Hoằng Hương
Giới thiệu kĩ năng: Tạo sát thương hệ Thủy cho mục tiêu trong phạm vi 8m. Đồng thời có cơ hội làm kẻ địch sát thương chảy máu, duy trì trong 9s.

Thời gian chuẩn bị: 1.8s
Thời gian thi triển: 1.2s
Thi triển lại sau 30.0s
Cấp Tu chân: Độ kiếp
Cấp học: 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86View user profile http://www.fmvi.org

2code Re: Kỹ năng Vu Sư - Thích Khách on Tue Jun 08, 2010 5:12 pm

baivong

avatar
Admin
Admin
2. Hệ Thổ

Linh bạo chú

Giới thiệu kĩ năng: Đây là kĩ năng bẩm sinh của Vu Sư, gây sát thương hệ thổ cho kẻ địch.
Thời gian chuẩn bị 0.6s

Thời gian thi triển 1.4s
Thi triển lại sau 3s
Cấp Tu chân: Trúc Cơ
Cấp học: 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45.

Bạch Vu Chú
Giới thiệu kĩ năng: Tăng cấp phòng ngự, đồng thời giảm cấp tấn công của bản thân. Max cấp 10 tăng 66 cấp phòng ngự, giảm 99 cấp tấn công. Duy trì 60s
Hắc Vu Chú và Bạch Vu Chú chỉ có thể đồng thời kích hoạt 1 loại.


Thời gian chuẩn bị 1.0s
Thời gian thi triển 1.4s
Thi triển lại sau 8s
Cấp Tu chân: Linh Hư
Cấp học: 9,14,19,24,29,34,39,44,49,54.

Thổ Băng Chú
Giới thiệu kĩ năng: Tạo sát thương hệ thổ, đồng thời tạo hiệu quả đẩy lùi

Thời gian chuẩn bị 0.8s
Thời gian thi triển 1.2s
Thi triển lại sau 8s
Cấp Tu chân: Hòa Hợp
Cấp học: 19,24,29,34,39,44,49,54, 59, 64

Hồng Sa Chú 
Giới thiệu kĩ năng: Kĩ năng bùa chú hệ Thổ của Vu Sư, khiến mục tiêu bị sát thương hệ thổ trong vòng 15 giây.

Thời gian chuẩn bị 1.6s
Thời gian thi triển 1.4s
Thi triển lại sau 15.0s
Cấp Tu chân: Nguyên Anh
Cấp học: 29,34,39,44,49,54, 59, 64, 69, 74

Sinh Mệnh Cấm Cố
Giới thiệu kĩ năng: Giảm giá trị sinh mệnh của mục tiêu, đồng thời giảm hiệu quả hồi phục HP do dược phẩm và kĩ năng, tăng thời gian hồi Hộ Thân Phù. Duy trì trong 90s

Thời gian chuẩn bị 1.5s
Thời gian thi triển 2.4s
Thi triển lại sau 90.0s
Cấp Tu chân: Nguyên Anh
Cấp học: 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74, 79

Cuồng Sa Xuyên Không Chú
Giới thiệu kĩ năng: Tạo sát thương hệ thổ với mục tiêu trong phạm vi 8m, đồng thời giảm tỉ lệ đánh trúng của mục tiêu.

Thời gian chuẩn bị 08s
Thời gian thi triển 2.2s
Thi triển lại sau 6.0s
Cấp Tu chân: Không Minh
Cấp học: 39,43,47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75

Phục Cừu Chi Hồn – Phản Phệ
Giới thiệu kĩ năng: Nhiễu loạn hồn phách của mục tiêu. Khi kẻ địch sử dụng kỹ năng hoặc tấn công thông thường sẽ chịu sát thương vật lý tương đương với hồn lực của Vu Sư.

Thời gian chuẩn bị 2.1s
Thời gian thi triển 1.0s
Thi triển lại sau 30.0s
Cấp Tu chân: Lí Sương
Cấp học: 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85

Đại Địa Linh Dẫn Chú
Giới thiệu kĩ năng: Gây sát thương hệ Thổ cho kẻ địch trong phạm vi 6m, đồng thời có cơ hội làm choáng đối phương.

Thời gian chuẩn bị 1.0s
Thời gian thi triển 1.0s
Thi triển lại sau 20.0s
Cấp Tu chân: Độ Kiếp
Cấp học: 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86

Vu Sư Ý Chí
Giới thiệu kĩ năng: Xóa bỏ mọi trang thái bất lợi, đồng thời trong giây miễn dịch sát thương vật lý.

Thời gian chuẩn bị 0.7s
Thời gian thi triển 1.2s
Thi triển lại sau 30.0s
Cấp Tu chân: Độ Kiếp
Cấp học: 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86View user profile http://www.fmvi.org

3code Re: Kỹ năng Vu Sư - Thích Khách on Tue Jun 08, 2010 5:13 pm

baivong

avatar
Admin
Admin
3. Hệ Phục Cừu

Phục Cừu Chi Hồn – Trừng Giới

Giới thiệu kĩ năng: Đây là một loại kĩ năng bảo vệ, có thể hỗ trợ bản thân hoặc đồng đội. Khi bị tấn công sẽ phản lại sát thương vật lí tương đương với 8% lực pháp thuật của người thi triển duy trì trong 10 phút. Mỗi lần phản đòn sẽ tiêu tốn MP, nếu hết MP thì sẽ không thể phản đòn nhưng vẫn duy trì hiệu ứng Trừng Giới. Hiệu ứng không bị mất đi khi tử vong hoặc rời mạng.

Thời gian chuẩn bị 1.4s
Thời gian thi triển 1.0s
Thi triển lại sau 180.0s
Cấp Tu chân: Linh Hư
Cấp học: 9,14,19,24,29,34,39,44,49,54.

Phục Cừu Chi Hồn – Chấn Đãng
Giới thiệu kĩ năng: Đây là một loại kĩ năng bảo vệ, chỉ có thể tăng cường cho bản thân. Khi mình bị tấn công thì sẽ làm cho người tấn công bị choáng, tối thiểu 1s. Hồn lực của Vu Sư càng cao thì thời gian gây choáng càng cao, cứ 5000 điểm Hồn Lực tăng 1s bị choáng. Chấn Đãng thành công sẽ tiêu hao 100MP của bản thân và biến mất. Nếu không, nó sẽ duy trì trong 30s.

Thời gian chuẩn bị 0.5s
Thời gian thi triển 0.8s
Thi triển lại sau 30.0s
Cấp Tu chân: Nguyên Anh
Cấp học: 29,34,39,44,49,54, 59, 64, 69, 74

Phục Cừu Chi Hồn – Phong Ấn
Giới thiệu kĩ năng: Là một loại kĩ năng bảo vệ, có thể hỗ trợ đồng đội và bản thân, duy trì trong 10 phút. Khi bị kẻ địch tấn công sẽ có xác suất nhất định phong ấn kẻ địch. Hồn lực của Vu Sư càng cao, tỉ lệ phong ấn càng cao. Mỗi lần phong ấn đều tiêu hao 100MP của bản thân, nếu hết không đủ MP thì sẽ không thể phát ra phong ấn, nhưng hiệu quả không bị mất đi. Hiệu ứng Phong Ấn không bị mất khi tử vong hoặc rời mạng

Thời gian chuẩn bị: 0.9s
Thời gian thi triển 2.2s
Thi triển lại sau 180.0s
Cấp Tu chân: Không Minh
Cấp học: 39,43,47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75

Phục Cừu Chi Hồn – Kính Tượng
Giới thiệu kĩ năng: Đây là một loại kĩ năng bảo vệ, chỉ có tác dụng với bản thân, kéo dài trong 30s. Khi bị tấn công sẽ phản lại sát thương, tiêu hao 100MP bản thân. Kính Tượng thành công thì hiệu ứng sẽ biến mất. Hồn lực của Vu Sư càng cao thì tỉ lệ phản lại sát thương càng lớn.

Thời gian chuẩn bị: 0.3s
Thời gian thi triển 1.0s
Thi triển lại sau 30.0s
Cấp Tu chân: Độ Kiếp
Cấp học: 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86


4. Kĩ năng khác

Thủy Tinh Thông
Giới thiệu kĩ năng: Tăng % sát thương phép thuật hệ Thủy

Tu chân yêu cầu: Nguyên Anh
Cấp học: 29,34,39,44,49,54, 59, 64, 69, 74

Thổ Tinh Thông
Giới thiệu kĩ năng: Tăng % sát thương phép thuật hệ Thổ

Tu chân yêu cầu: Nguyên Anh
Cấp học: 29,34,39,44,49,54, 59, 64, 69, 74

Nhân Ngư Biến
Giới thiệu kĩ năng: Khi biến thành người cá, tăng cấp phòng ngự, tăng tốc độ bơi
Kĩ năng này chỉ dùng dưới nước. Khi lên cạn sẽ biến thành hình người.


Thời gian thi triển: Tích tắc
Thi triển lại sau: 15s
Cấp Tu chân: Linh Hư
Cấp học: 9,14,19,24,29,34,39,44,49,54.View user profile http://www.fmvi.org

4code Re: Kỹ năng Vu Sư - Thích Khách on Tue Jun 08, 2010 5:13 pm

baivong

avatar
Admin
Admin
Kỹ năng Thích Khách1. Hệ ám sát

Liên Kích
Giới thiệu kĩ năng: Kĩ năng nhạy bén của Thích Khách, tạo sát thương vật lí cơ bản.

Thời gian chuẩn bị: 0.1s
Thời gian thi triển: 0.9s
Thi triển lại sau 3.0s
Cấp tu chân: Trúc Cơ
Cấp học: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45

Trảm Sát
Giới thiệu kĩ năng: Kĩ năng tấn công của Thích Khách, gây sát thương vật lí với kẻ địch.

Thời gian chuẩn bị: 0.2s
Thời gian thi triển: 1.9s
Thi triển lại sau 6.0s
Cấp tu chân: Trúc Cơ
Cấp học: 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51

Cuồng Long Trảm
Giới thiệu kĩ năng: Kĩ năng tấn công của Thích Khách, gây sát thương vật lí cho kẻ địch, đồng thời giảm tốc độ của di chuyển của mục tiêu. Max cấp 10 giảm 50% tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 5s.

Thời gian chuẩn bị: 0.1s
Thời gian thi triển: 1.5s
Thi triển lại sau 8.0s
Cấp tu chân: Linh Hư
Cấp học: 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54

Thâm Thứ
Giới thiệu kĩ năng: Kĩ xảo thích khách, gây sát thương vật lí với kẻ thù, đồng thời có cơ hội khiến kẻ địch mê man (ru ngủ) trong 5 giây.

Thời gian chuẩn bị: 0.4s
Thời gian thi triển: 0.8s
Thi triển lại sau 15.0s
Cấp tu chân: Hòa hợp
Cấp học: 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64


Trí Mệnh Tảo Kích
Giới thiệu kĩ năng: Kĩ năng tấn công của Thích Khách, gây sát thương vật lí với đối thủ đồng thời giảm tốc độ tấn công của kẻ địch. Max cấp 10 giảm 50% tốc độ tấn công của mục tiêu, liên tục trong 30s

Thời gian chuẩn bị: 0.3s
Thời gian thi triển: 1.9s
Thi triển lại sau 8.0s
Cấp tu chân: Nguyên Anh
Cấp học: 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74

Đoạn Hầu Trảm
Giới thiệu kĩ năng: Tấn công bất ngờ vào yết hầu đối phương, gây sát thương vật lý đồng thời có cơ hội phong ấn kẻ địch. Max cấp 10 có 95% phong ấn kẻ địch trong 4s

Thời gian chuẩn bị: 1.1s
Thời gian thi triển: 1.3s
Thi triển lại sau 8.0s
Cấp tu chân: Không Minh
Cấp học: 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75

Đại Địa Liệt Văn
Giới thiệu kĩ năng: Hút sấm sét dưới chân kẻ địch, tăng lực tấn công cơ bản của bản thân và gây sát thương vật lý với kẻ địch trong phạm vi 8m.

Thời gian chuẩn bị: 0.7s
Thời gian thi triển: 1.8s
Thi triển lại sau 8.0s
Cấp tu chân: Lí Sương
Cấp học: 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85

Phân Thủy Thứ Kích
Giới thiệu kĩ năng: Kĩ năng tấn công, tạo sát thương vật lí với kẻ địch trong phạm vi 8m, đồng thời khiến đối phương chịu thêm 30% hiệu quả sát thương, duy trì trong 8 giây. Hiệu quả kĩ năng này có thể kết hợp với kĩ năng Thiên Hỏa Cuồng Long, tạo hiệu quả đặc biệt khi kết hợp với kĩ năng Diệt Phách Chân Quyết của Tinh Linh.Thi triển kĩ năng tiêu hao 2 điểm Chân nguyên.

Thời gian chuẩn bị: 0.3s
Thời gian thi triển: 1.3s
Thi triển lại sau 30.0s
Cấp tu chân: Độ Kiếp
Cấp học: 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86

Trảm Thủ
Giới thiệu kĩ năng: Kĩ năng của Thích Khách, tạo sát thương vật lí, đồng thời khiến đối thủ hôn mê. Thi triển kĩ năng tiêu hao 2 điểm Chân Nguyên.

Thời gian chuẩn bị: 0.5s
Thời gian thi triển: 1.5s
Thi triển lại sau 30.0s
Cấp tu chân: Độ Kiếp
Cấp học: 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86

Cường Trùng Thứ Sát
Giới thiệu kĩ năng: Kĩ năng tấn công liều mạng của Thích Khách, tạo sát thương vật lí, đồng thời tăng cường tỉ lệ bạo kích của bản thân, duy trì trong 8s. Kĩ năng thi triển tiêu hao 2 điểm Chân Nguyên.

Thời gian chuẩn bị: 0.4s
Thời gian thi triển: 0.8s
Thi triển lại sau 30.0s
Cấp tu chân: Độ Kiếp
Cấp học: 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86View user profile http://www.fmvi.org

5code Re: Kỹ năng Vu Sư - Thích Khách on Tue Jun 08, 2010 5:13 pm

baivong

avatar
Admin
Admin
Hệ Bảo Vệ

Độn Ẩn Thuật

Giới thiệu kĩ năng: Làm cho bản thân biến thành trạng thái ẩn thân. Khi cấp Phản Độn Ẩn của kẻ địch nhỏ hơn cấp Độn Ẩn của bản thân, sẽ không thể bị phát hiện. Trong trạng thái Độn Ẩn, mỗi giây tiêu hao số lượng MP nhất định, chỉ có thể sử dụng khi không ở trạng thái chiến đấu.

Thời gian chuẩn bị: 0.7s
Thời gian thi triển: 2.8s
Thi triển lại sau 6.0s
Cấp tu chân: Linh Hư
Cấp học: 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58

Kim Cương Luân Ấn Chú
Giới thiệu kĩ năng: Tăng tỉ lệ né tránh sát thương của bản thân. Max cấp 10 tăng 25% tỉ lệ né tránh, liên tục trong 60s.

Thời gian chuẩn bị: 0.4s
Thời gian thi triển: 1.6s
Thi triển lại sau 90.0s
Cấp tu chân: Hòa Hợp
Cấp học: 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64

Cường Hình Độn Ẩn
Giới thiệu kĩ năng: Làm cho bản thân ở trạng thái ẩn thân, nâng cấp Độn Ẩn thêm 10 điểm và sử dụng được trong trạng thái chiến đấu. Khi cấp Phản Độn Ẩn của kẻ địch nhỏ hơn cấp Độn Ẩn của bản thân, sẽ không bị phát hiện. Khi ở trạng thái ẩn thân, mỗi giây sẽ tiêu hao 15 MP.

Khi đang đánh mà đối phương dùng Cường Hình Độn Ẩn thì sẽ mất target.


Thời gian chuẩn bị: 0.7s
Thời gian thi triển: 2.8s
Thi triển lại sau 90.0s
Cấp tu chân: Nguyên Anh
Cấp học: 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74

Thị Huyết Chú
Giới thiệu kĩ năng: Giúp cho toàn bộ đồng đội cận chiến trong phạm vi 10m hồi phục 2% giá trị sinh mệnh khi tạo sát thương vật lí cận thân. Max cấp 10, hiệu quả hút máu này duy trì trong 1800 giây. Chỉ có tác dụng với Kiếm Khách, Tiên Thú, Thích Khách. Chỉ có tác dụng với vũ khí cận chiến.

Thời gian chuẩn bị: 1.8s
Thời gian thi triển: 2.4s
Thi triển lại sau 15.0s
Cấp tu chân: Nguyên Anh
Cấp học: 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74, 79

Như Lai Thiên Tâm Chú
Giới thiệu kĩ năng: Dùng Chú Pháp bảo toàn hồn phách, khiến bản thân tránh được 1 lần tấn công chí mạng, hồi phục 20% sinh mệnh trong vòng 120 giây.

Thời gian chuẩn bị: 1.5s
Thời gian thi triển: 2.6s
Thi triển lại sau (300-12* Cấp kĩ năng) giây
Cấp tu chân: Không Minh
Cấp học: 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75

Tam Thế Minh Vương Chú
Giới thiệu kĩ năng: Tăng xác suất né tránh cho bản thân. Max cấp 10 tăng 50% tỉ lệ né tránh liên tục trong 60 giây.

Thời gian chuẩn bị: 0.1s
Thời gian thi triển: 1.6s
Thi triển lại sau 90.0
Cấp tu chân: Độ Kiếp
Cấp học: 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86

3.Hệ nuôi dưỡng

Phóng Huyết 
Giới thiệu kĩ năng: Tạo ra sát thương vật lí với đối thủ, khiến đối thủ bị xuất huyết (tê giảo)

Thời gian chuẩn bị: 0.2s
Thời gian thi triển: 1.8s
Thi triển lại sau 8.0
Cấp tu chân: Trúc Cơ
Cấp học: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48

Cuồng Lang Ấn
Giới thiệu kĩ năng: Tăng sát thương tấn công mạnh của bản thân. Max cấp 10 tăng thêm 30% mức sát thương với kẻ địch, hiệu quả duy trì trong 30 giây.

Thời gian chuẩn bị: 0.2s
Thời gian thi triển: Nhanh
Thi triển lại sau 60.0s
Cấp tu chân: Linh Hư
Cấp học: 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59

Toản Tâm Tụ Tiễn
Giới thiệu kĩ năng: Tạo sát thương vật lí từ xa cho kẻ thù, đồng thời có cơ hội làm gián đoạn kĩ năng của mục tiêu.

Cự ly ra đòn: 35m
Thời gian chuẩn bị: 0.1s
Thời gian thi triển: 1.0s
Thời gian thi triển lại: 15s
Cấp tu chân: Hòa Hợp
Cấp học: 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64

Bàn Thối Trảm
Giới thiệu kĩ năng: Gây sát thương vật lí với kẻ địch, đồng thời khiến đối thủ bị định thân. Thi triển kĩ năng sẽ tăng Nguyên khí cho bản thân. Max cấp 10, đối thủ sẽ bị định thân trong 9s.

Thời gian chuẩn bị: 0.1s
Thời gian thi triển: 1.5s
Thời gian thi triển lại: 15.0s
Cấp tu chân: Nguyên Anh
Cấp học: 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74

Thâm Độ Băng Thú
Giới thiệu kĩ năng: Giảm tốc độ tấn công của bản thân để tăng cấp tấn công, duy trì 10 phút. Max cấp 10, giảm 100% tốc độ tấn công để tăng 30 cấp tấn công.

Thời gian chuẩn bị: 0.7s
Thời gian thi triển: 1.3s
Thời gian thi triển lại: 15.0s
Cấp tu chân: Không Minh
Cấp học: 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80.

Long Đằng Trảm
Giới thiệu kĩ năng: Gây sát thương vật lí cho kẻ địch, khiến bản thân có thể thu được 150 điểm Nguyên khí. Kĩ năng nhất định trúng mục tiêu.

Thời gian chuẩn bị: 0.2s
Thời gian thi triển: 1.8s
Thời gian thi triển lại: 30.0s
Cấp tu chân: Lí Sương
Cấp học: 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85

Bối Thủy Nhất Chiến
Giới thiệu kĩ năng: Tích lũy Nguyên Khí để lập tức hồi phục cho bản thân.

Thời gian chuẩn bị: Nhanh
Thời gian thi triển lại sau: 60.0s
Cấp tu chân: Độ Kiếp
Cấp học: 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86View user profile http://www.fmvi.org

6code Re: Kỹ năng Vu Sư - Thích Khách on Tue Jun 08, 2010 5:14 pm

baivong

avatar
Admin
Admin
4. Hệ Tốc Độ

Tật Phong Hành

Giới thiệu kĩ năng: Tăng tốc độ di chuyển của bản thân. Max cấp 10 tăng 100% tốc độ di chuyển, duy trì 10 giây.

Thời gian chuẩn bị: Nhanh
Thi triển lại sau: 60.0s
Cấp tu chân: Linh Hư
Cấp học: 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54

Như Ảnh Tùy Hình
Giới thiệu kĩ năng: Lập tức di chuyển đến chỗ mục tiêu đứng.

Thời gian chuẩn bị: Nhanh
Thi triển lại sau: (30-15* Cấp kĩ năng) s
Cấp tu chân: Nguyên Anh
Cấp học: 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74

Mê Tung Loạn Bộ Quyết
Giới thiệu kĩ năng: Tăng tốc độ di chuyển, làm cho bản thân miễn dịch trạng thái bất lợi , duy trì trong vòng 10 giây.

Thời gian thi triển: Nhanh
Thi triển lại sau 90.0 giây.
Cấp tu chân: Không Minh
Cấp học: 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80.

Bách Bộ Thần Hành Quyết
Giới thiệu kĩ năng: Lập tức di chuyển đến chỗ của mục tiêu, đồng thời làm choáng mục tiêu 3 giây. (stun)

Thời gian thi triển: Nhanh
Thi triển lại sau 180.0 giây.
Cấp tu chân: Độ Kiếp
Cấp học: 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86


5. Các kĩ năng khác.

Chủy Thủ Tinh Thông
Giới thiệu kĩ năng: Tăng lực tấn công cho vũ khí Chủy Thủ

Cấp tu chân: Nguyên Anh
Cấp học: 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74

Thân hình tinh thông
Giới thiệu kĩ năng: Tăng cấp Độn Ẩn

Cấp Tu Chân: Nguyên Anh
Cấp học: 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74

Nhãn Lực Tinh Thông
Giới thiệu kĩ năng: Tăng cấp Phản Độn Ẩn

Cấp Tu chân: Nguyên Anh
Cấp học: 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74

Nhân Ngư Biến
Giới thiệu kĩ năng: Biến hình thành người cá, tăng cấp phòng ngự và tốc độ bơi dưới nước. Chỉ thi triển được ở dưới nước.

Thời gian thi triển: Nhanh
Thi triển lại sau: 15 giây.
Cấp tu chân: Linh Hư
Cấp học: 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54View user profile http://www.fmvi.org

Sponsored content


Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum