Vietnamese Forumotion
Vietnamese Forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Phát triển ứng dụng cho forumotion


You are not connected. Please login or register

Tìm Nguyên liệu hiếm và Nguyên liệu Tầm Long từ quái

Go down  Message [Page 1 of 1]

baivong

avatar
Admin
Admin
Xúc Giác
Bí Khấp Cổ
Hào Đào Cổ
Vấn Kinh Hạt
Các loại Thiên Ngưu

U Minh Nhục Khối
Nhân Lang Cung Thủ
Nhân Lang Chiến Sĩ
Nhân Lang Trường Cung Thủ

Nguyên Tố Phấn Mạt
Mật Lâm Miêu Vương
Thanh Chi Thủy Tinh
Nhuận Chi Thủy Tinh
Tà Ác Thụ Bì
Thú Liệp Sơn Miêu
Hư Chi Thổ Tinh
Ác Độc Chi Thứ

Hoạch Bì
Bạn Binh Khô Lâu
Ác Quỷ Tiền Tiếu
Ác Độc Hành Thi
Học Đồ Hỏa Man Vu
Công Tượng Di Cốt

Tê Giác
Trường Giác Khủng Thú
Biến Chủng Toàn Quy
Hoang Dã Tạc Xỉ

Bách Thảo Lộ
Ấu Phu Chư
Lược Thiên Dực Long

Nguyên Tố Toái Phiến
Thạch Hống Chi Vương
Diệt Đính Thủy Tinh
Diệt Đính Thủy Tinh Vương

Mật Trấp
Cự Phúc Độc Chu
Phản Qua Hạt
Ngân Ba Yêu Đao
Hổ Văn Tri Chu
Hoàng Thành Kim Sí

Lộ Hoàn
Thú Liệp Sơn Miêu
Hổ Văn Tri Chu
Ngân Ba Yêu Đao
Thị Huyết Yêu Chu Vương
Biến Chủng Thực Nhân Hoa
Thực Nhân Độc Chu Vương
Dị Hình Thiên Túc Trùng

U Minh Lợi Trảo
Đằng Vân Minh Xà
Yêu Lang Cuồng Chiến Sĩ
Xà Cốc Địa Quỷ Vương

Độn Trảo
Thú Liệp Sơn Miêu
Dạ Hành Hung Sài
Sơn Lang Chiến Sĩ

Hoàn Chỉnh Bì Nang
Ác Độc Hành Thi
Học Đồ Hỏa Man Vu
Công Tương Di Cốt
Nghệ Kĩ Di Cốt
Du Thượng Di Cốt
Thủy Thủ Khô Cốt
Thượng Cổ Hành Thi

Dụ Nhân Nguyên Bảo
Thủy Thủ Khô Cốt
Kiêu Giáp Thiết Tướng
Hải Tặc Khô Lâu
Thượng Cổ Hành Thi
Yêu Ngưu Bách Phu Trường

Nguyên Tố Chi Thạch
Thạch Hống Chi Vương
Lệ Giả Thạch Bi
Thiết Thụ Khai Hoa
Phù Diêu Cơ Quan BằngView user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
Nguyên Tố Kết Tinh
Thiết Thụ Khai Hoa
Phù Diệu Cơ Quan Bằng
Kim Tinh Nữ Nô

Giáng Châu Thảo
Dị Hình Kim Lân
Vọng Hải Tạc Xỉ Thú
Tạc Xỉ Tướng Quân
Hoành Thiên Dực Long
Phi Thiên Hóa Xà

U Minh Chi Huyết
Yêu Lang Cuồng Chiến Sĩ
Xà Cốc Địa Quỷ Vương
Trường Man Xạ Thủ
Viễn Chinh Địa Quỷ Xạ Thủ
Đằng Vân Minh Xà

U Minh Chi Nhãn
Trường Man Xạ Thủ
Yêu Ngưu Dũng Sĩ
Viễn Chinh Địa Quỷ Xạ Thủ
Yêu Ngưu Thần Xạ Thủ
Yêu Ngưu Thiên Phu Trường
Hồng Hoang Cự Mãng
Yêu Sư Cuồng Chiến Sĩ
Hồng Hoang Vương Mãng
Yêu Ngưu Ám Sát Vương
Yêu Ngưu Thuật Sĩ
Yêu Ngưu Vu Sư
Yêu Sư Cung Thủ

U Minh Diện Cụ
Yêu Ngưu Cuồng Chiến Sĩ
Hồng Hoang Cự Mãng
Hồng Hoang Vương Mãng
Yêu Ngưu Ám Sát Vương
Yêu Ngưu Thuật Sĩ
Yêu Hổ Thư Kích Vương
Yêu Ngưu Vu Sư

Thanh Nga Bội
Phi Thiên Hóa Xà
Vạn Niên Huyền Linh Quy
Truy Hồn Phu Chư
Thánh Âm Thiên Lai
Vạn Pháp Kim Lân
Thâm Hải Phích Lịch

Lợi Trảo
Lam Trù Giới Ngư
Lam Trù Giới Ngư Vương
Cự Khẩu Thực Nhân Ngư
Biến Chủng Sài
Tinh Dã Lang
Đại Hoang Ngao
Đại Mạc Hung Ngao
Cận Vệ Lang
Sài Ẩn Đao Lang

Cường Toan
Biến Chủng Thực Nhân Hoa
Toái Thi Thiên Túc Vương
Thực Nhân Độc Chu Vương
Dị Hình Thiên Túc Trùng

Thú Cốt
Biến Chủng Sài
Đại Hoang Ngao
Cận Vệ Lang
Thứ Trư Đao Khách
Sài Ẩn Đao Lang
Thứ Trư Cung Thủ
Thạch Nguyên Lang Vương
Thứ Trư Ma Đao Khách
Tuyệt Địa Phi Hồ

Quỷ Họa Phù
Dã Nhân Chiến Sĩ
Hỏa Man Vu Đạo Sư
Dã Nhân Thần Xạ Thủ
Hỏa Man Vu Sứ Giả
Bác Mệnh Tù Đồ

Âm Dương Phù
Dã Nhân Thần Xạ Thủ
Hỏa Man Vu Giáo Chủ
Hỏa Man Vu Sứ Giả
Man Vu Tế Ti
Bác Mệnh Tù Đồ

Nhuyễn Cân
Thị Huyết Cuồng Sa
Thị Huyết Cuồng Sa Hậu
Tuyệt Địa Phi Hồ
Xà Đảo Công Chủ
Thánh Âm Thiên Lai

Tử Lưu Ly
Vạn Niên Huyền Linh Quy
Truy Hồn Phu Chư
Vạn Pháp Kim Lân
Hải Phích Lịch

Độc Dịch
Huyết Nhãn Yêu Chu Vương
Các loại nhện (Chu) khác

U Minh Lân Phiến
Điệp Lan Tinh Linh
Cường Hóa Phi Thiên Minh Hổ

Nguyên Tố Bảo Toản
Kim Tinh Chiến Giáp
Kim Tinh Lin Kiếm
Tiên Quả Thụ Yêu

Tiêm Nha
Bão Bão Thỏ
Cường Hóa Truy Hồn Minh Xà

Câu Hồn Bài
Binh Thương Oán Linh Thủ Lĩnh
Minh Nha Chiến SĩView user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
Nguyên liệu tầm long 8x

U minh đồ đằng
Cường hóa phi thiên minh hổ
Cường hóa đoạt hồn minh sư
Thảo nguyên man yêu
Tinh nhuệ hỗn thế minh ngưu
Tinh nhuệ cuồng dã minh lang
Tinh nhuệ phi thiên minh hổ
Tinh nhuệ đoạt hồn minh sư
Kì hình quái mãng


Mạnh bà thang
Hoa lâm đại đạo
Minh nha chiến sĩ
Minh nha vu sư
Minh nha thống lĩnh
Hải đạo lâu la
Hải đạo sát thủ
Hải đạo thích khách
Hải tặc sát thủ vương
Ác độc thi ma
Đoạn thủ kỵ binh tướng quân
Oán linh tháp
Cốt long kỵ binh
Đóa cốt đồ phu


Nguyên tố chi hạch
Kim tinh chiến giáp
Ma nham thủ vệ
Ma khoáng thủ vệ
Ma tinh thủ vệ
Liệt diệm chiến sĩ
Hỏa nham chiến sĩ
Hỏa diệm tinh linh
Liệt diệm thủ hộ
Thạch tượng thủ hộ


Lão nha
Cường hóa truy hồn minh xà
Bão bão thỏ
Vọng hải đao lang
Thạch hoang lang


Trí mệnh độc dịch
Lãng điệp tinh linh
Tiên vĩ hạt
Tuyệt tình độc chu


Ngọc như ý
Hô khiếu long thứu
Cực lạc điểu
Thải dực long thứu
Trục nhật thái thứu
Tuần hải bạng tinh
Long nữ
Trường thủ thái thứu
Cữu vỹ hỏa hồ
Dực hỏa phượng hoàng
Diệt pháp kim lânView user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
20-30: Miếng Thịt U Minh, Hoạch Bì, Nguyên Tố Phấn Mạt, Nhuyễn Mao Bì , Độc Giác ,Tê Giác

31-40: Móng Vuốt U Minh, Hoàn Chỉnh Bì Nang,Nguyên Tố Toái Phiến, Độn Trảo ,Mật Trấp, Bách Thảo Lộ

41-50: Máu U Minh, Kim Nguyên Bảo Khiến Người ta mê mẫn, Đá Nguyên Tố, Móng vuốt nhọn, Lộ Hoàn, Cỏ Giáng Chu

51-60: Mắt U Minh, Phù vẽ quỷ, Nguyên Tố Kết Tinh, Xương thú, Axít mạnh, Ngọc Bội thanh ngaView user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
dddddddddddddddddView user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
ddddddddddddddddddddddddddView user profile http://www.fmvi.org

Sponsored content


Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum