Vietnamese Forumotion
Vietnamese Forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Phát triển ứng dụng cho forumotion


You are not connected. Please login or register

Kinh nghiệm tìm Nguyên Liệu từ quái

Go down  Message [Page 1 of 1]

1code Kinh nghiệm tìm Nguyên Liệu từ quái on Tue Jun 08, 2010 4:58 pm

baivong

avatar
Admin
Admin
Trong quá trình phiêu lưu trên Thiên Thượng Nhân Gian, ngoài việc làm nhiệm vụ và tiêu diệt quái để lên cấp thì việc thu gom nguyên liệu để chế tạo trang bị cũng vô cùng thú vị. Thông thường, các loại khoáng lộ thiên rất dễ dàng nhận ra nhưng những nguyên liệu còn lại chỉ có thể thu nhặt được khi tiêu diệt quái rất ít ai nhớ được.

Với kinh nghiệm của một Tiên Thú 7x chuyên lang thang săn tìm các con thú nuôi lạ rồi đào khoáng, hái thuốc và ngoài ra còn tham khảo thêm từ bằng hữu trong bang, tôi xin tặng lại tất cả bạn đọc bảng thống kê các loại quái cung cấp những loại nguyên nào.

Động Vật Giao
Yêu Lang Trường Cung Thủ, Huyết Lang Yêu.

Nùng Súc Giao
Nhân Lang Cung Thủ, Địa Quỷ Chiến Sĩ, Yêu Lang Cuồng Chiến Sĩ, Xà Cốc Địa Quỷ Vương, Huyệt San Hung Lang, Đằng Vân Minh Xà.

Cường Lực Giao
Trường Man Xạ Thủ, Yêu Ngưu Dũng Sĩ, Viễn Chinh Địa Quỷ Xạ Thủ, Yêu Ngưu Thập Phu Trường, Yêu Ngưu Thiên Phu Trường, Yêu Ngưu Cuồng Chiến Sĩ, Hồng Hoang Vương Mãng, Yêu Ngưu Ám Sát Vương, Yêu Ngưu Thuật Sĩ, Yêu Ngưu Vu Sư, Đằng Vân Minh Xà, Thiên Võng Yêu Chu Vương.

Ngũ Sắc Niêm Hợp Tề
Điệp Lan Tinh Linh, Cuồng Dã Lang, Tinh Duệ Minh Ngư, Tinh Duệ Minh Sư, Yêu Ngưu Pháp Vương, Cường Hóa Phi Thiên Minh Hổ, Tinh Duệ Hỗn Thế Minh Ngưu, Cường Hóa Thiết Giáp Minh Thử, Cường Hóa Đoạt Phách Minh Sư, Đoạt Phách Minh Sư, Cản Thi Giáo Chúng, Cường Hóa Thiết Giáp Minh Thử, Thổ Thương Oán Linh Thủ Lĩnh, Thảo Nguyên Man Yêu, Tinh Nhuệ Đoạt Hồn Minh Sư, Tinh Nhuệ Phi Thiên Minh Hổ

Miên Tuyến
Qua Lưu Hải Quy Vương, Ác Quỷ Tiền Tiêu, Hoang Dã Tạc Xỉ.

Ti Tuyến
Ác Độc Hành Thi, Bạch Nhãn Lang Vương, Yêu Lang Chiến Sĩ, Địa Cung Hành Thi, Thủy Thủ Khô Cốt

Hợp Thành Ti
Hải Tặc Khô Lâu, Hỏa Man Vu Giáo Chủ, Man Vu Tế Ti, Dã Nhân Chiến Sĩ, Man Vu Sứ Giả, Tam Nhãn Man Quỷ, Yêu Ngưu Thống Lĩnh, Kim Tinh Công Chủ, Tù Đồ Thủ Lĩnh, Cuồng Dã Minh Lang, Binh Thương Oán Linh Thủ Lĩnh, Thổ Thương Oán Linh Thủ Lĩnh, Thủy Thương Oán Linh Thủ Lĩnh, Đoạn Thủ Kị Binh Thủ Lĩnh.

Thiên Tàm Ti
Tam Nhãn Man Quỷ Vương, Binh Thương Oán Linh, Binh Thương Oán Linh Thủ Lĩnh, Thủy Thương Oán Linh Thủ Lĩnh, Hỏa Thương Oán Linh Thủ Lĩnh, Oán Linh Thủ Lĩnh, Độc Thương Oán Linh, Đoạn Thủ Kị Binh Thủ Lĩnh, Minh Nha Chiến Sĩ, Hải Đạo Lâu La, Hoa Lâm Đại Đao, Ác Độc Thi Ma, Cốt Long Kị Binh.View user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
Chi Du
Bi Khấp Cổ, Hào Đào Cổ.

Đề Luyện Du
Vấn Kinh Hạt Vương, Hổ Văn Tri Chu, Ngân Ba Yêu Đao, Khí Phụ Tri Chu, Phản Qua Hạt, Lam Trù Giới Ngư Vương, Xuyên Vân Đằng Xà, Phi Thiên Đằng Xà, Cự Khẩu Thực Nhân Ngư, Cự Khẩu Phệ Nhân Ngư, Hấp Huyết Cuồng Sa, Xuyên Vân Hóa Xà, Hấp Huyết Sa Vương, Trục Nhật hóa Xà, Cửu Chuyển Đằng Xà.

Hợp Thành Du
Biến Chủng Thực Nhân Hoa, Tuyệt Tình Yêu Đao, Huyết Nhãn Yêu Chu Vương, Thực Nhân Độc Chu Vương, Dị hình Thiên Túc Trùng, Dư Âm Nhiễu Lương, Khinh Ca Mạn Vũ, Thánh Âm Thiên Tốc.

Sơ Cấp Thối Hỏa Tề
Hấp Huyết Biên Bức, Phi Thiên Minh Bức, Lãng Điệp Tinh Linh, Liệt Diễm Chiến Sĩ, Tuyệt Tình Độc Chu.

Nhuyễn Mao Bì
Tuần Dã Miêu Vương, Mật Lâm Hung Miêu, Ác Lang Vương, Thực Xà Điêu.

Thô Chế Bì
Huyệt Sơn Lang, Huyệt Sơn Hung Lang, Trung Sơn Lang, Bạch Nhãn Lang, Dạ Hành Hung Sài, Sơn Lang Chiến Sĩ, Lam Trù Giới Ngư.

Bì Cách
Hiệp Dực Phi Hồ, Dã Nhân Chiến Sĩ,Tinh Dã Lang, Đại Mạc Hung Ngao, Sài Ẩn Đao Lang, Thứ Trư Ma Đao Khách, Thái Phàn Vương Xà, Thị Huyết Cuồng Sa, Thị Huyết Sa Hậu, Tuyệt Địa Phi Hồ, Ma Vực Sơn Miêu, Thực Nhân Độc Chu Vương, Truy Hồn Phu Chư, Tuyệt Địa Linh Hồ, Hấp Huyết Biên Bức.

Sơ Cấp Cường Hóa Bì
Thạch Hoang Lang, Tuyệt Địa Linh Hồ, Cường Hóa Truy Hồn Minh Xà, Bạo Thực Hoa Thử, Vọng HảI Đao Lang, Bão Bão Thỏ, Xà Đảo Thái Tử, Truy Hồn Minh Xà.View user profile http://www.fmvi.org

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum